Makt åt kvinnor i fredsprocesser

Kvinnoorganisationer i samverkan för att genomföra resolution 1325

merassr_1.jpg
Forskaren forskaren Natalie Hudson och Christian Ramet från ICO EUSR Kosovo
FOTO: Ulrika Lorentzi

SSR och resolution 1325

Stockholm, Sweden
25/11/2009 - 27/11/2009

25 – 27 november 2009 höll Operation 1325 en konferens om säkerhetssektorreform och resolution 1325 i Stockholm (The Security Sector Reform and Resolution 1325 Conference). Meningen var att medverkande skulle få öka sina kunskaper om säkerhetssektorreform (SSR) genus och resolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet (UNSCR 1325). Ytterligare ett syfte var att skapa ett gemensamt vokabulär för, och en bättre förståelse mellan de olika aktörerna. De inkluderade civila samhället från länder som Georgien, Kosovo, Sverige och Norge, ett universitet i USA och flera nationella och regionala myndigheter, inklusive EU.

Deltagarna identifierade en lång rad brister som måste åtgärdas för att inkludera det civila samhället och genus i säkerhetssektorreformen. Bland dem fanns brister som:

  • Samarbete mellan olika aktörer
  • Politisk vilja
  • Kunskap om genus och dess relevans för att arbeta effektivt i fält
  • Genusutbildning för dem som planerar och arbetar med SSR

Konferensen anordnades med stöd från Utrikesdepartementet, Folke Bernadotteakademien och Ungdomsstyrelsen.