Makt åt kvinnor i fredsprocesser

Kvinnoorganisationer i samverkan för att genomföra resolution 1325

sakerhet_pa_marken.jpg

Säkerhet på marken

02/04/2012 09:59

Under hösten 2011 till våren 2012 har Operation 1325 i nära samarbete med kvinnoorganisationer från irakiska Kurdistan och Sudan arbetat med projektet "Security and Justice". I projektet konsulterades kvinnoorganisationer på hur internationell missionspersonal bör arbeta för att stärka kvinnors deltagande och möjlighet att påverka, med långsiktigt mål att stärka säkerhetssektorreformen i regionerna.

Handboken som har skapats utefter denna struktur heter "Säkerhet på marken" och ger direkta råd och tips till organisationer och personal inom internationella missioner för att öka kvinnors deltagande. Råd ges bland annat i vad man som internationell missionpersonal kan göra, hur man gör det och vilka hinder som finns på vägen. I mitten av handboken finns även en uttagbar sida som är riktad till lokala kvinnoorganisationer, där konkreta metoder för främjande av kvinnors deltagande presenteras.

"Säkerhet på marken" är lämpad för myndigheter och organisationer som har praktiker belägna på fältet i konflikt- och postkonfliktländer. Skriften finns tillgänglig för 100 kronor per exemplar, eller efter överenskommelse.

BilagaStorlek
sakerhet_pa_marken_-_att_genomfora_resolution_1325.pdf2.27 MB