Makt åt kvinnor i fredsprocesser

Kvinnoorganisationer i samverkan för att genomföra resolution 1325

passing_the_torch.jpg

Passing the Torch

Passing the Torch
Report from a Training of Trainers
Khartoum 12-15 November, 2008

I Khartoum 2008 mötte Operation 1325 representanter från kvinnoorganisationer i Sudan för träning och kunskapsspridning om resolution 1325. Träningen gick ut till flera organisationer som Operation 1325 tidigare inte hade haft kontakt med, vilket möjliggjorde en större spridning om resolution 1325 och fler kvinnor som kunde träna sina respektive organisationer i ämnet.

 

BilagaStorlek
sudanrapport.pdf1.18 MB