Makt åt kvinnor i fredsprocesser

Kvinnoorganisationer i samverkan för att genomföra resolution 1325

mimoza_kusari.jpg
FOTO: RIT/A.U.K - Rochester Institute of Technology / American Education in Kosovo

The first and only elected woman mayor in Kosovo

07/10/2015 11:30
Nicola Brassil

Nicola Brassil är en hängiven student som strävar efter att främja kvinnors rättigheter. Efter sin examen i mänskliga rättigheter vid University of Essex, Storbritannien, spenderade hon därför ett år i Kosovo för att arbeta med frågor rörande genus och resolution 1325. Under praktiken för internationella organisationer och lokala CSO:s deltog hon i påverkans- och kapacitetsbyggande projekt. Hennes arbete var inriktat på kvinnors och flickors egenmakt i post-konflikt samhällen och involverade bl.a. att föreslå samt uppmärksamma initiativ som syftar till att främja kvinnors politiska deltagande och bekämpa genusbaserat våld.

”Dessa erfarenheter har varit ovärderliga. Särskilt tiden på UN Women och EULEX Kosovo som gett mig insyn i den nuvarande ställningen kvinnor har i freds- och säkerhetsinsatser”.

Nicola fick under tiden i Kosovo chansen att intervjua Ms. Mimoza Kusari-Lila, Kosovos första och hittills enda kvinnliga borgmästare. Den bifogade artikeln handlar om en stark kvinnas erfarenhet och exemplifierar många av de egenskaper som återfinns hos den nya vågen av målinriktade karriärkvinnor i Kosovo.

 

BilagaStorlek
article_for_operation_1325_nicola_brassil.pdf103.3 kB