Makt åt kvinnor i fredsprocesser

Kvinnoorganisationer i samverkan för att genomföra resolution 1325

missingthetarget_omslag_121106-150x150.jpg

Missing the Target

09/11/2012 09:00

I november 2012 släppte Operation 1325 tillsammans med Svenska Afghanistankommittén (SAK) och Kvinna till Kvinna en omfattande studie om Sveriges engagemang för kvinnor, fred och i Afghanistan. Studien, Missing the target, är skriven av Ann Wilkens, tidigare ambassadör i Pakistan, med ackrditering till Afghanistan, och f.d. ordförande för SAK. I samband med släppet hölls en konferens vid Slussen i Stockholm, med internationella gäster och talare.

I sin sammanfattning av rapporten konstaterar de tre organisationerna följande:

"Trots löften och insatser  från Sverige och det internationella samfundet att  skydda och stärka kvinnors rättigheter och delaktighet i Afghanistan, har mycket litet förändrats för de afghanska kvinnorna. Under de senaste åren har många tidigare framsteg omintetgjorts, och det är kvinnor som tydligast visar sin oro över det militära tillbakadragandet 2014. Det är därför avgörande att den svenska regeringen bygger en ny strategi för att genomföra  FN:s resolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet i Afghanistan."

Rapporten och en sammanfattning av den, som inkluderar de tre organisationernas rekommendationer för Sveriges framtida engagemang i Afghanistan, finns att ladda ner till höger.

BilagaStorlek
1325_full_report_final.pdf1.58 MB
1325_report_sammanfattning_final.pdf416.82 kB