Makt åt kvinnor i fredsprocesser

Kvinnoorganisationer i samverkan för att genomföra resolution 1325

terrace_from_above_klippt.jpg
Medlingskonferens i Alexandria, oktober 2016

Medlingslabbet

25/04/2016 13:27

Trots att många framsteg har gjorts sedan FN:s resolution 1325 antogs för 16 år sedan utesluts kvinnor alltjämt från processer som fredssamtal och förhandlingar. Färre än fyra procent av alla representanter i pågående fredsförhandlingar i svaga stater är kvinnor. Kvinnor som medlare är också underrepresenterade, fram till 2000-talet var endast två procent av chefsmedlarna och nio procent av medlarna kvinnor.

Syftet med Operation 1325:s initiativ Medlingslabbet är att stärka kvinnor i kvinno- och fredsorganisationer för att de ska kunna delta som aktiva medlare i fredsprocesser.

Konferensen

 I oktober år 2016 hölls en central konferens i Svenska Institutets lokaler i Alexandra, Egyptien.  Konferensdeltagarna möttes i ett kunskapsutbyte och erhöll medlingsträning. De inbjudna var alla kvinnor med erfarenhet av förhandling mellan motstridande parter eller mellan regeringar och samhällen. De har även bakgrund i det civila samhället.

För att stödja dessa kvinnliga medlare så erbjuder Medlingslabbet ett stabilt nätverk, kommunikation och främjande-strategier samt kontakter med internationella aktörer.  

Länderna

Medlingslabbet bjuder in deltagare från sex olika oroshärdar: Colombia, Irak,  Palestina, sydöstra, Turkiet och Yemen.

Deltagarna

För att få veta mer om de medlare som ingår i Medlingslabbets nätverk, se vår engelska sida om projektet.