Makt åt kvinnor i fredsprocesser

Kvinnoorganisationer i samverkan för att genomföra resolution 1325

mediation_and_influence_insights-01.jpg

Mediation and Influence Insights

01/11/2017 09:34

Operation 1325 vill stödja kvinnliga medlare i  freds- och konfliktprocesser. I denna lilla publikation har vi samlat åsikter och insikter om förmedlingsprocesser för inspiration och för uppmuntran. Vårt projekt Medlingslabbet samlade kvinnor från sex länder som delade med sig av sina erfarenheter kring medling och förhandlingar. Olika sammanhang utforskades och både utmaningar och framgångar avhandlades i lärandet kring medling. Därefter genomfördes en serie multiplikatorverksamheter i sex länder för att utbilda andra i medling och fredsskapande. Flera lobbymöten har hållits inom ramen för Medlingslabbet för att öka medvetenheten hos europeiska beslutsfattare. Projektet stöddes av MUCF.

BilagaStorlek
mediation_and_influence_insights.pdf356.08 kB