Makt åt kvinnor i fredsprocesser

Kvinnoorganisationer i samverkan för att genomföra resolution 1325

krigdrabbaralla.jpg

Krig drabbar alla

13/03/2012 14:16

För att effektivt nå ut till gymnasieungdomar skrev Operation 1325  en ny bok som vi kallar "Krig drabbar alla - Fred måste byggas gemensamt". Den innehåller konkret och lättförståelig information om resolution 1325 och är skriven på svenska.

Krig och väpnade konflikter påverkar hela världen – länder, samhällen och ytterst människors liv. Kvinnor, män, flickor och pojkar berörs alla av en väpnad konflikt oavsett om de deltar aktivt i konflikten som stridande eller inte. Är det därför inte självklart
att vägen från krig till fred kantas av gemensamma beslut där både kvinnor och män deltar på lika villkor?

Operation 1325 och många andra svarar ja på den frågan och vi verkar för mer makt åt kvinnor i fredsprocesser. Vi kan helt enkelt inte acceptera att kvinnor världen över fortsätter att uteslutas från ansträngningar för fred och säkerhet.

Med den här skriften vill Operation 1325 inspirera alla att lära sig mer om krig och fred, att diskutera varför fler kvinnor behövs i fredsprocesser och att ta egen ställning.

I skriften finns några fredsaktivister som är levande exempel på att kvinnor trots motstånd tar plats och gör sina röster hörda mot krig och för fred.

BilagaStorlek
krigdrabbaralla_0.pdf1.02 MB