Makt åt kvinnor i fredsprocesser

Kvinnoorganisationer i samverkan för att genomföra resolution 1325

hhwp.jpg
How to Wage Peace- en av Operation 1325:s flera konferenser med kvinnor från Israel och Palestina.

How to Wage Peace

Istanbul, Turkiet
21/08/2012 16:02

How To Wage Peace
Building Bridges between Women and Peace movements from Israel, Palestine and Sweden

I mars 2007 samlades representanter från svenska, israeliska och palestinska kvinnoorganisationer i Operation 1325:s regi för att diskutera vilka delar av resolutionen som man tillsammans skulle kunna arbeta för. Några av de utmaningar som de deltagande kvinnoorganisationerna såg var att få information om kvinnors situation ut till omvärlden och få omvärlden att reagera på detta. Organisationerna var dock överens om att de alla skulle arbeta för att resolution 1325 ska implementeras i alla samhällsnivåer och i alla forum där den är applicerbar.

BilagaStorlek
rapport_istanbul_v4_web.pdf1.48 MB