Makt åt kvinnor i fredsprocesser

Kvinnoorganisationer i samverkan för att genomföra resolution 1325

fredsagent1325.jpg

Fredsagent 1325

26/01/2011 14:15

När Operation 1325 startades år 2006 gjordes det genom att ge ut skriften Fredsagent 1325. Boken presenterar kvinnokampens historia genom livsöden, aktivism och avgörande skeden i vad som till slut ledde till att resolution 1325 antogs år 2000. Fredsagent 1325 ställer läsaren inför två avgörande frågor gällande kvinnors deltagande i fred:

Om inte nu, när då?
Om inte du, vem då?

Boken finns tillgänglig hos Operation 1325. Vill du beställa exemplar av boken går det bra att kontakta info@operation1325.se.