Makt åt kvinnor i fredsprocesser

Kvinnoorganisationer i samverkan för att genomföra resolution 1325

finding_patwhways.jpg

Finding Pathways

26/04/2008 13:28

Operation 1325 har genom sin samverkan med kvinnoorganisationer i Israel och Palestina anordnat flera brobyggande konferenser som fungerat som plattformer för samtal. "Finding Pathways" är resultatet av en av dessa konferenser, som tog upp utmaningar i att samverka mellan gränserna och metoder för hur kvinnor kan utvecklas till agenter för fred.

Genom konferensens diskussioner hittades sex stycken "Juveler", förändringar som är kritiska för kvinnors delaktighet i en hållbar fred. De sex juvelerna är:

  • Utbildning av kvinnor inom feministiskt ledarskap
  • Skapande av gemensamma projekt mellan kvinnoorganisationer i Israel och Palestina
  • Utvecklande nätverk mellan organisationer och individer
  • Hållande av informationssessioner om konfliktfrågor
  • Delning av information mellan olika fredsaktörer
  • Skapande av opinion om kvinnors roll i ett militaristiskt samhälle
BilagaStorlek
finding_pathways_report_march_2008_web.pdf1.51 MB