Makt åt kvinnor i fredsprocesser

Kvinnoorganisationer i samverkan för att genomföra resolution 1325

istock-826221426_002.jpg

Det Digitala Fredsagentsprogrammet 2018

18/05/2018 09:23

Resolution 1325 gäller på både global och lokal nivå. Operation 1325 vill dessutom bredda tillämpningen av resolutionen så den gäller även digitalt. Sociala media är en plats där respekt, förståelse, och de demokratiska värdena ofta glöms bort.  Det vill Operation 1325 ändra på. Vi vill förbättra samtalsklimatet och främja de demokratiska värdena Därför lanserar nu Operation 1325 ett initiativ för att engagera unga kvinnor från Stockholm för fred och säkerhet på internet. Det digitala Fredsagentsprogrammet vision är att öka det demokratiska utrymmet både lokalt och digitalt. Detta utrymme är inte idag en självklarhet för många unga tjejer.

I det digitala Fredsagentsprogrammet 2018 utbildas kvinnor i åldrarna 15-25 i att aktivt verka för ett medmänskligt samhälle. Projektets mål är att leverera ökad kunskap hos 200 tjejer om möjligheten att engagera sig i samhället tillsammans med andra och aktivt arbeta för att skapa ett medmänskligare och fredligare samhälle. 

Målgruppen ska även ha tillgång till föreningsliv och ett sätt som passar deras förväntningar och möjligheter. Deltagarna ska veta hur resolution 1325 och 2242 ger dem rätt att delta i politik och beslut som rör deras säkerhet. Projektet levererar demokratiska verktyg genom kunskap om FN:s säkerhetsrådsresolutioner som berör kvinnor, fred och säkerhetsagendan, FN:s kvinnokonvention och kunskap om de mänskliga rättigheterna. 

I slutet av juni spenderas en vecka på en kursgård utanför Stockholm där tjejerna får utbildning inom agendan för kvinnor fred och säkerhet, mänskliga rättigheter, kvinnokonventionen, icke-våld kommunikation, konflikthantering och medling samt kunskap om hur de kan påverka digitalt genom sociala medier.  

Under hösten får deltagarna omsätta sina kunskaper i praktiken genom att sprida informationen de fått under utbildningsveckan på sociala media. Tjejerna blir digitala fredsagenter och kan informera andra unga tjejer om deras rättigheter, hur de kan agera om de ser hat och hot, var de kan vända sig och att det faktiskt finns möjlighet att påverka för ett mer demokratiskt och schysst samtalsklimat i sociala medier.

Vill du veta mer? Mejla info@operation1325.se för mer information.