Makt åt kvinnor i fredsprocesser

Kvinnoorganisationer i samverkan för att genomföra resolution 1325

actors-for-sustainable-peace-1-1.jpg

Actors for Sustainable Peace

Actors for Sustainable Peace
Putting UN Security Council Resolution 1325 on Women, Peace and Security into Practice

Resolution 1325 är tio år. Under det senaste årtiondet har vi stött på fram- och motgångar. Med den här boken belyser vi dem som arbetar med resolution 1325 över hela världen, på olika nivåer och på olika vis. Varje person, som vi kallar aktör, visar på vad hon eller han ser som de största utmaningarna samt lösningarna på dem. Boken innehåller intervjuer med ett brett spektrum av 1325-kämpar, några av dem är Sanam Anderlini, Madeleine Rees, Lika Nadaraia, Charlotte Isaksson och Göran Melander.


BilagaStorlek
actors_for_sustainable_peace_1.pdf2.56 MB