Operation 1325

PROJEKT I SYDSUDAN

Säkerhetsläget i Sydsudan är väldigt ansträngt, landet präglas av en utbredd fattigdom och stark klimatpåverkan. En del framsteg har gjorts för kvinnor rättigheter sedan landets självständighet 2013, däremot finns det fortfarande mycket arbete kvar för ett jämställt samhälle. Barnäktenskap är vanligt förekommande, liksom att kvinnor utsätts för fysiskt och sexuellt våld. Kvinnor har dessutom låg representation i politik och ekonomisk beslutsfattning.

Utvecklinen i Sydsudan går dock åt rätt håll och graden av jämställdhet växer. Till exempel inkluderas allt fler kvinnor i landets fredsprocesser. 

 

UNDER DE SENASTE ÅREN

Vårt senaste projekt i Sydsudan ”Security Sector Reform” avlustades 2012.  Syftet var att öka samverkan mellan internationell insatspersonal och civilsamhällesorganisation som arbetar med säkerhetsrådsresolution 1325.  

Vi håller ständigt utkik efter nya samarbeten inom området kvinnor, fred och säkerhet i Sydsudan. 

PROJEKT I SYDSUDAN

2012: SÄKERHETSSEKTORREFORM I SYDSUDAN

Projekt: Säkerhetssektorreform (SSR) i Sydsudan 

Land: Sydsudan 

Givare: Folke Bernadotteakademin 

Partnerorganisation:  

Projektperiod: 2012–2012 

Syfte: Att öka samverkan mellan internationell insatspersonal och civilsamhällesorganisation som arbetar med UNSC Resolution 1325.  

Målgrupp: Insatspersonal från UNMISS (United Nation Mission in South Sudan), UNPol (United Nation Police) och personer från kvinno- och fredsorganisationer. 

Hur: Genom utbildning och workshop om säkerhetssektorreform och kopplingen till UNSC Resolution 1325. Samt föreläsningar och workshops där deltagarna fick utforma konkreta strategier för samverkan.  

Resultat: Deltagarna var överens om samverkan och behovet av kontaktytor för att diskutera säkerhetsfrågor. 

Operation 1325 & SYDSUDAN

Här är en film som vi har tagit fram för att ge dig som inte känner till Operation 1325 en liten inblick i vilka vi är och vad vi arbetar för. Vi är väldigt glada över att vår hjältinna doktor Louise Olsson, senior forskare inom kvinnor, fred och säkerhet vid Institut för Fredsforskning i Oslo, medverkar med sin expertis och gedigna kunskap!

Denna video har producerats med finansiellt stöd från Sida genom ForumCiv. Varken Sida eller ForumCiv har deltagit i produktionen av denna video och ansvarar inte för avsnittens innehåll eller åsikterna som uttrycks.

STÖDMEDLEMSKAP

Stödmedlemaskap: Fred | Supporting Membership: Peace

Information om stödmedlemskap:

  • Stödmedlemskap är öppet för enskilda individer som delar Operation 1325s värdegrund.
  • Stödmedlemmen har ej rösträtt vid årsmöte.
  • Stödmedlemskap debiteras med 100kr per år.

Som stödmedlem kommer du:

  • Stötta vårt arbete för att främja kvinnors rättigheter i fredsprocesser.
  • Få tillgång till våra uppdateringar, nyhetsbrev, projekt och framsteg.
  • Få exklusiva inbjudningar till våra evenemang, seminarium och workshops där du har möjligheten att dela med dig av dina specifika erfarenheter.
  • Känna dig stolt över att vara en del av en stark gemenskap som kämpar för förändring.

Fyll i dina uppgifter för att teckna medlemskap:

GDPR Samtycke

1 + 14 =

SWISHA MEDLEMSAVGIFTEN PÅ 100 KR DIREKT VIA QR-KODEN NEDAN.

United Nations Logo. Förenta Nationerna Logga.

OPERATION 1325 GRUNDADES 2003 SOM EN PARAPLYORGANISATION FÖR EN RAD SVENSKA FREDS- OCH KVINOORGANISATIONER.

 

Organisationen verkar i Sverige och partnerskap med freds- och kvinoorganisationer runt om i världen för att FN:s säkerhetsrådsresolution 1325, om kvinnor, fred och säkerhet, ska bli verklighet.