Operation 1325

PROJEKT I

ALBANIEN

I Albanien skyddas män och kvinnors lika rättighter i grundlagen, i praktiken är dock kvinnors inflytande mycket lägre än mäns. Diskriminering mot kvinnor, liksom våld mot kvinnor är dessutom vanliga fenomen.

Jämställdheten i Albanien ökar dock och kvinnor har fått allt större inflytande i samhället under senare år. Civilsamhället är en viktig aktör i arbetet för ett mer jämställd samhälle och fortsätter kämpa för att öka albanska kvinnors inflytande och makt.

UNDER DE SENASTE ÅREN

Det senaste projektet vi genomförde i Albanien var Media Women’s Rights and Security in Times of Peace som avslutades 2018. Projektet syftade till att förbättra samarbetet mellan media och kvinnorättsorganisationer för att stärka agendan för kvinnor, fred och säkerhet.

Vi håller ständigt utkik efter nya samarbeten inom området kvinnor, fred och säkerhet i Albanien. 

PROJEKT I ALBANIEN

2014-2016: MEDIA, WOMEN'S RIGHTS AND SECURITY IN TIMES OF PEACE

Projektet genomfördes i Albanien med syftet att förbättra samarbetet mellan media och kvinnorättsorganisationer för att stärka agendan för kvinnor, fred och säkerhet. Förutom kunskap om kvinnor rättigheter och UNSC Resolution 1325 har deltagarna fått nya mötesplatser,möjligheter att påverka och kritiskt rapportera genom media.  

Projekt: Media, Women’s rights and Security in Times of Peace 

Land: Albanien 

Partnerorganisation:Association of Women with Social Problems (AWSP) 

Givare:Svenska Institutet  

Projektperiod: 2014-2016 

Syfte: Att utforska gemensamma beröringspunkter mellan kvinnorättsorganisiationer och journalister, och använda existerande nätverk och möjligheter för interaktion till att stärka agendan för kvinnor, fred och säkerhet.  

Målgruppp: Deltagare från civilsamhällessorganisiationer och media.  

Hur: Kapacitetsstärkande workshops hölls inledningsvis för att öka kunskapen om UNSC Resolution 1325 i den albanska kontexten. Sedan hölls interaktiva workshops och diskussionssamtal med deltagarna om möjliga vägar framåt för UNSC Resolution 1325 och verktyg för att stärka dess implementering. Deltagarna från de två sektorerna, civilsamhället och media, identifierade vad som behöver göras inom dessa sektorer i en “Action Plan”. Denna inkluderade till exempel att göra resolutionen mer känd och lättillgänglig genom radioprogram med ungdomar, skriva artiklar med statistik och levandegöra resolution genom verklighetsbaserad story telling .  

Resultat: Media och kvinnonätverk har fått utökad kunskap om UNSC Resolution 1325. Dessa aktörer har även fått möjlighet att mötas, nätverka och diskutera problem relaterade till kvinnor, fred och säkerhet. Journalister har stärkt sin kapacitet att kritiskt rapportera om implementeringen av resolutionen i Albanien. I längden kan detta leda till att agendan om kvinnor, fred och säkerhet blir mer synlig i albansk media och UNSC Resolution 1325 blir mer känd.  

Publikation: Women Count Albania 2017 – FINAL

ANNAT ARBETE I ALBANIEN

2017: WOMEN COUNT

Women Count Albania, är en rapport som använder samma struktur och indikatorer som andra Women Count-rapporter för att övervaka och samla in data om kvinnors rättigheter och regeringens genomförande av Kvinnor, Fred och Säkerhets-agendan. Trots att vissa indikatorer inte var relevanta för Albaniens kontext valdes lämpliga indikatorer ut. Rapporten fungerar som en baslinje för att övervaka, forska och driva lobbyverksamhet för att främja genomförandet av UNSCR 1325 i Albanien.

Women Count Albania 2017

Albanien resa

OPERATION 1325 & ALBANIEN

Här är en film som vi har tagit fram för att ge dig som inte känner till Operation 1325 en liten inblick i vilka vi är och vad vi arbetar för. Vi är väldigt glada över att vår hjältinna doktor Louise Olsson, senior forskare inom kvinnor, fred och säkerhet vid Institut för Fredsforskning i Oslo, medverkar med sin expertis och gedigna kunskap!

Denna video har producerats med finansiellt stöd från Sida genom ForumCiv. Varken Sida eller ForumCiv har deltagit i produktionen av denna video och ansvarar inte för avsnittens innehåll eller åsikterna som uttrycks.

PARTNERORGANISATIONER VI SAMARBETAT MED

ASSOCIATION OF WOMEN WITH SOCIAL PROBLEMS

STÖDMEDLEMSKAP

Stödmedlemaskap: Fred | Supporting Membership: Peace

Information om stödmedlemskap:

  • Stödmedlemskap är öppet för enskilda individer som delar Operation 1325s värdegrund.
  • Stödmedlemmen har ej rösträtt vid årsmöte.
  • Stödmedlemskap debiteras med 100kr per år.

Som stödmedlem kommer du:

  • Stötta vårt arbete för att främja kvinnors rättigheter i fredsprocesser.
  • Få tillgång till våra uppdateringar, nyhetsbrev, projekt och framsteg.
  • Få exklusiva inbjudningar till våra evenemang, seminarium och workshops där du har möjligheten att dela med dig av dina specifika erfarenheter.
  • Känna dig stolt över att vara en del av en stark gemenskap som kämpar för förändring.

Fyll i dina uppgifter för att teckna medlemskap:

GDPR Samtycke

5 + 10 =

SWISHA MEDLEMSAVGIFTEN PÅ 100 KR DIREKT VIA QR-KODEN NEDAN.

United Nations Logo. Förenta Nationerna Logga.

OPERATION 1325 GRUNDADES 2003 SOM EN PARAPLYORGANISATION FÖR EN RAD SVENSKA FREDS- OCH KVINOORGANISATIONER.

 

Organisationen verkar i Sverige och partnerskap med freds- och kvinoorganisationer runt om i världen för att FN:s säkerhetsrådsresolution 1325, om kvinnor, fred och säkerhet, ska bli verklighet.