Operation 1325 | Projekt i Colombia

Operation 1325 PROJEKT I colombia De senaste decennierna har mycket gjorts för att förbättra situationen för kvinnor i Colombia, bland annat har flera lagar införts för att skydda kvinnors rättigheter. Mycket finns dock kvar att göra för ett jämlikt samhälle. Det...

Operation 1325 | Projekt i Sydsudan

Operation 1325 PROJEKT I SYDSUDAN Säkerhetsläget i Sydsudan är väldigt ansträngt, landet präglas av en utbredd fattigdom och stark klimatpåverkan. En del framsteg har gjorts för kvinnor rättigheter sedan landets självständighet 2013, däremot finns det fortfarande...

Operation 1325 | Projekt i Turkiet

Operation 1325 PROJEKT I TURKIET Ojämlikhet är ett stort problem i Turkiet, framförallt är såväl fysiskt som psykiskt våld mot kvinnor vanligt. Det finns ett stort behov att utöka kunskapen om kvinnors rätt och jämlikhet. Kvinnorörelsen i landet är dock stor och...

Operation 1325 | Projekt i Sverige

Operation 1325 PROJEKT I SVERIGE Operation 1325:s nationella arbete utgörs framförallt av utbildningstillfällen och påverkansarbete. Precis som i fredsprocesser runtom i världen tror vi att Sverige går miste om den förmåga och kraft till förändring som kvinnor...

Operation 1325 | Projekt i Sudan

Operation 1325 PROJEKT I SUDAN Sudan har stora problem med ojämlikhet och kvinnors rättigheter. Kvinnor är en marginaliserad grupp som ofta får leva med trakasserier och sexuellt och fysiskt våld. Få flickor går i skolan, ännu färre kan läsa och barnäktenskap är ett...