Masskonsultationerna i Jemen – en gnista hopp om en fredslösning?