Inkluderande mänsklig säkerhet är nu viktigare än någonsin