Vår granskningsrapport lanseras på Kanadas ambassad