Styrelsetrainee Jennie Åberg berättar om sitt engagemang för ungas deltagande