Operation 1325 bidrar till arbetet i EPLO’s arbetsgrupp för kvinnor, fred och säkerhet