Rapport från två kurser - Women as Peace Agents, Kvinnor som fredsagenter