Pressmeddelande: Protest mot stening av kvinna i Sudan

SoME Gavobevis 2023

18 juni 2012

I Sudan har en 20-årig kvinna fått domen dödsstraff genom stening sedan hon mot tortyr erkänt att hon varit otrogen mot sin man. Rättsprocessen har ignorerat flera av de legala rutinerna i Sudan. Operation 1325 och vår partner i Sudan manar att omvärlden protesterar mot dödsstraffet och står upp mot bristen på jämställdhet i Sudan.

Intisar Sharif Abdalla blev den 13 maj dömd till döden på grunden otrohet mot sitt nekande. Under rättsprocessen har hon dock erkänt sig skyldig efter att ha blivit slagen upprepade gånger av sin bror. Processen har kantats av brister i det sudanesiska legala systemet genom att Sharif Abdalla exempelvis nekats juridisk representation och inte fått tillgång till tolk, trots sina bristande kunskaper i arabiska. Anmärkningsvärt är att hennes medanklagade, en man, har blivit frikänd, medan hon själv befinner sig i fångläger.

Ett överklagande av domen har inlämnats av ett juridiskt team å Sharif Abdallas vägnar, men både lokalt och internationellt tryck behövs för att se till att överklagandet fullföljs och blir rättvis.

Operation 1325:s medlemsorganisationer och vår partner i Sudan uppmanar därför omvärlden att stå upp för Sharif Abdallas omedelbara frigivning, för kvinnors rättigheter och för implementering av en mer jämställd rättsprocess i Sudan.

Maj-Britt Theorin, Operation 1325
Margareta Winberg, UN Women
Kirsti Kolthoff, Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet
Carin Gardbring, Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd
Ianthe Holmberg, Svenska Kvinnors Vänsterförbund
Gertrud Åström, Sveriges Kvinnolobby
Sylvia Rönn, Kvinnor för Fred
Meri Helena Forsberg, Riksförbundet Internationella Föreningar för Invandrarkvinnor (RIFFI)

Operation 1325 är paraplyorganisationen för sex av Sveriges kvinnoorganisationer, skapad för att verka för implementeringen av FN:s resolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet. Vi är en ideell organisation som genom information, utbildning och påverkan gör allmänheten och makthavare medvetna om resolution 1325 och kvinnors rätt att delta i freds- och säkerhetsprocesser.

För ytterligare information:
Maj-Britt Theorin, ordförande Operation 1325, theorin@swipnet.se

Du kanske också gillar...

Analys av Reformagendan för svenskt bistånd

Analys av Reformagendan för svenskt bistånd

I december 2023 presenterade Regeringen den nya Reformagendan för svenskt bistånd. Med ledorden ”frihet, egenmakt och hållbar tillväxt” introducerades en ny inriktning för det svenska biståndet. Den nya inriktningen markerar en tydlig förändring från ett bistånd som...

EU VAL 9 JUNI

EU VAL 9 JUNI

Den 9 juni är det val till Europaparlamentet, i Sverige. Detta är din möjlighet att göra din röst hörd för Sverige, EU och världen.  De senaste årens påfrestningar, såsom pandemin, konflikter och inflation, har påverkat kvinnor världen över. Samtidigt står vi...

Öppet brev till Tobias Billström

Öppet brev till Tobias Billström

I dagarna reser du i egenskap av Sveriges utrikesminister till Israel och Palestina. Resan är ett viktigt tillfälle för ministern att samtala med olika aktörer och att tydliggöra Sveriges ståndpunkter. Därför vill vi svenska organisationer med stort engagemang i den...

Ge bort en meningsfull gåva på mors dag 

Ge bort en meningsfull gåva på mors dag 

Ge bort en meningsfull gåva på mors dag.  Operation 1325 har länge arbetat i Palestina tillsammans med kvinno- och fredsorganisationer som arbetar för fred och demokrati. Med ditt stöd kan vi fortsätta detta viktiga samarbete.  Just nu har vi ett pågående projekt...