Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb. Läs mer om vårintegritetspolicy

Engagera

dig

Lovisa Dahlström, som är praktikant hos Operation 1325, har fått tillfälle att lyfta de frågor som hon tycker är viktigast för henne i en artikel på Globalportalen.

Lovisa Dahlström, som är praktikant hos Operation 1325, har fått tillfälle att lyfta de frågor som hon tycker är viktigast för henne i en artikel på Globalportalen. Hon tycker civilsamhällets vikt på lokal nivå bör uppmärksammas i större utsträckning.

Operation 1325 arbetar bland annat med att belysa vikten av kvinnors deltagande i fredsprocesser, som både aktörer på politiska poster och inom civilsamhället. En mer inkluderande fred innebär en mer hållbar fred. Det är inte annat än rättvist att ha en mer inkluderande fredsprocess där kvinnor är välrepresenterade och får komma till tals. 

Läs hela artikeln här: https://globalportalen.org/artiklar/nyhet/att-inkludera-kvinnor-okar-chanserna-for-hallbar-fred