POLICYREKOMMENDATIONER

MISSA INTE
VÅRT NYHETSBREV

Håll dig uppdaterad om kvinnors rättigheter i världen,
lediga jobb och mycket mer.

POLICYREKOMMENDATIONER

Kvinnor, fred och säkerhet i Syrien – Hur kan sverige göra skillnad? (2020)

Sedan väpnad konflikt bröt ut i Syrien 2011, har våldtäkter använts som krigsvapen av såväl regeringsstyrkor som av andra väpnade grupper. Kvinnors deltagande i syriska fredsförhandlingar har dessutom varit bristfällig. Syriska kvinnors har under decennier varit diskriminerade och kriget har försämrat situationen för kvinnor ytterligare. Återuppbyggnaden av landet efter kriget kan dock potentiellt innebära stärkandet av kvinnors juridiska rättigheter. Läs mer om Operation 1325:s lägesanalys och rekommendationer nedan.

kvinnor, fred och säkerhet Libyen – hur kan sverige göra skillnad? (2020)

Sedan väpnad konflikt bröt ut i Libyen 2011, har kvinnor uteslutits från såväl formella som informella fredsförhandlingar. Kriget har även lett till att kvinnor i högre grad utsätts för våld och trakasserier både online och off-line och flera framstående kvinnorättsaktivister har dödats. Kvinnliga migranter och flyktingar hålls inlåsta i interneringsläger, där de riskerar att utsättas för sexuella övergrepp. Läs mer om Operation 1325:s situationsanalys och rekommendationer nedan.

kvinnor, fred och säkerhet i Irak – hur kan sverige göra skillnad? (2020)

Irak har genomlidit årtionden av stridande som lett till att landets kvinnor idag har sämre rättsligt beskydd och representation. Samtidigt utsätts de för sexuellt, fysiskt och mentalt våld med begränsade möjligheter att bryta våldsspiralerna. Läs mer om Operation 1325:s situationsanalys och rekommendationer nedan.

kvinnor, fred och säkerhet i Jordanien– Hur kan sverige göra skillnad? (2020)

Det finns för närvarande 750, 000 flyktingar i Jordanien. Kvinnliga flkytingar i Jordanien utsätts för könsbaserat våld, saknar tillgång till sexuell och reproduktiv hälsa, samt möjlighet att försörja sig. Läs mer om Operation 1325:s situations analys och rekommendationer nedan.

kvinnor, fred och säkerhet i Libanon – Hur kan sverige göra skillnad?

(2020)

Libanon har det högsta antalet flyktingar per capita i världen och en majoritet av flyktingarna i Libanon är kvinnor och barn. Vidare är landet trots att det generellt är mer liberalt och öppet än andra länder i regionen, är kvinnligt politiskt deltagande mycket lågt med endast 4,7 % kvinnor i parlamentet och 10 % i Regeringen.

Nedan följer Operation 1325:s rekommendationer för implementeringen av resolution 1325 i Libanon.

kvinnor, fred och säkerhet i Egypten – hur kan sverige göra skillnad? (2020)

Egypten är en viktig geopolitisk aktör som är engagerad i flera pågående fredsprocesser och skulle därmed kunna spela en instrumentell roll när det kommer till att driva på kvinnor, fred och säkerhetsagendan i regionen. Trots att kvinnors politiska deltagande har ökat markant sedan 2012, är det endast 25 % kvinnor i regeringen och 15 % i parlamentet.

Nedan följer Operation 1325:s rekommendationer för implementeringen av resolution 1325 i Egypten.

hur kan sverige bidra till implementeringen av Resolution 1325 i Albanien – insikter från civilsamhället (2020)

Albanien är ett av de länder som ökat mest i World Economic Forum:s gender gap index, men Albanien har fortsatt lågt kvinnligt deltagande i regionala och lokala politiska organ. Albanien står dessutom inför att uppdatera sin nationella handlingsplan för resolution 1325. Nedan följer Operation 1325:s rekommendationer för implementeringen av resolution 1325 i Albanien.

 

Hur kan sverige bidra till Implementeringen av Resolution 1325 i Jemen – insikter från civilsamhället (2020)

Jemen har rankats bland de sista länderna i World Economic Forum:s gender gap index, och det råder stor ojämlikhet gällande utbildning, politiskt deltagande och kvinnors deltagande i arbetsmarknaden. Nedan följer Operation 1325:s rekommendationer för implementeringen av resolution 1325 i Jemen.

 

Kvinnor, fred och säkerhet i Palestina – hur kan sverige göra skillnad? (2020)

Palestinska kvinnor marginaliseras i såväl i formella som informella fredsprocesser och hindras från att meningsfullt deltagande i förebyggande, hantering och lösning av konflikt. Nedan följer Operation 1325:s rekommendationer för implementeringen av resolution 1325 i Palestina.

 

Hur kan sverige bidra till implementeringen av Resolution 1325 i Turkiet – insikter från civilsamhället (2020)

Trots att Turkiet når högt på Human Development Index finns det fortfarande ojämlikheter inom landet, framförallt i förhållande till deltagande inom politik och ekonomi. Könsbaserat våld är även ett påtagande problem, under år 2019 blev 474 kvinnor mördade för att de var kvinnor. Nedan följer Operation 1325:s rekommendationer för implementeringen av resolution 1325 i Turkiet.

 

Tillbaka till toppen

STÖDMEDLEMSKAP

Stödmedlemaskap: Fred | Supporting Membership: Peace

Information om stödmedlemskap:

  • Stödmedlemskap är öppet för enskilda individer som delar Operation 1325s värdegrund.
  • Stödmedlemmen har ej rösträtt vid årsmöte.
  • Stödmedlemskap debiteras med 100kr per år.

Som stödmedlem kommer du:

  • Stötta vårt arbete för att främja kvinnors rättigheter i fredsprocesser.
  • Få tillgång till våra uppdateringar, nyhetsbrev, projekt och framsteg.
  • Få exklusiva inbjudningar till våra evenemang, seminarium och workshops där du har möjligheten att dela med dig av dina specifika erfarenheter.
  • Känna dig stolt över att vara en del av en stark gemenskap som kämpar för förändring.

Fyll i dina uppgifter för att teckna medlemskap:

GDPR Samtycke

4 + 8 =

SWISHA MEDLEMSAVGIFTEN PÅ 100 KR DIREKT VIA QR-KODEN NEDAN.

United Nations Logo. Förenta Nationerna Logga.

OPERATION 1325 GRUNDADES 2003 SOM EN PARAPLYORGANISATION FÖR EN RAD SVENSKA FREDS- OCH KVINOORGANISATIONER.

 

Organisationen verkar i Sverige och partnerskap med freds- och kvinoorganisationer runt om i världen för att FN:s säkerhetsrådsresolution 1325, om kvinnor, fred och säkerhet, ska bli verklighet.