Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb. Läs mer om vårintegritetspolicy

Engagera

dig

Lördagen 31 augusti hade Operation 1325 en planeringsdag och ett extra årsmöte med kansliet och styrelsen.

Lördagen 31 augusti hade Operation 1325 en planeringsdag och ett extra årsmöte med kansliet och styrelsen.

På planeringsdagen fick alla reflektera över vad som hade hänt under de senaste månaderna och de aktiviteter som kommer härnäst. Kansliet och styrelsen fick utrymme för att ställa frågor och diskutera det framtida arbetet med bland annat reflektionsövningar. 

Under extra årsmötet valdes Ann Stödberg in som ny ordförande för Operation 1325, Ann avtackade avgående ordförande Anita Klum för hennes arbete och insatser som ordförande för Operation 1325.