Makt åt kvinnor i fredsprocesser

Kvinnoorganisationer i samverkan för att genomföra resolution 1325

zah.jpg

ZAHRA KHALAF

Zahra Khalaf praktiserar på Operation 1325 under våren 2018. Efter praktiken får hon sin kandidatexamen i Statsvetenskap från Linnéuniversitet i Växjö.