Makt åt kvinnor i fredsprocesser

Kvinnoorganisationer i samverkan för att genomföra resolution 1325

img_9461_1.jpg

Maja Skogh

Maja Skogh praktiserar på Operation 1325 under våren 2018. Hon har en kandidatexamen i Global Utveckling från Stockholms Universitet och har sedan dess praktiserat på Sveriges ambassad i Tbilisi, Georgien. Under studietiden har Maja fokuserat på feministisk utvecklingspolitik och under sin sista termin gjorde hon en fältstudie i Nepal där hon undersökte hur unga flickors skolgång påverkas av sociala konstruktioner om menstruation.