Makt åt kvinnor i fredsprocesser

Kvinnoorganisationer i samverkan för att genomföra resolution 1325

4forslag.jpg

Charlotte Lind

Charlotte är kommunikatör för Operation 1325 och driver även projektet Women Participation Through Media.