Makt åt kvinnor i fredsprocesser

Kvinnoorganisationer i samverkan för att genomföra resolution 1325

annika3.jpg

Annika Schabbauer

Annika Schabbauer är kanslichef på Operation 1325. Hon har arbetet med organisations- och kompetensutveckling för kvinnors ledarskap i Sydafrika och i Uganda inom utvecklingssamarbetet. Dessförinnan levde och verkade hon på Västbanken. Annika har en magister examen i modern standard arabiska från Lunds universitet och folkrörelseförankring från Färnebo folkhögskola med Kvinnor för Fred. Metoder för att bidra till hållbar fred på det mellanmänskliga liksom det internationella planet har varit hennes fokus.