Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb. Läs mer om vårintegritetspolicy

Engagera

dig

Operation 1325 har tagit fram en påverkansrapport för kvinnors ökade deltagande i fredsprocesser i Jemen. Rekommendationerna i rapporten är framtagna av våra partnerorganisationer i Jemen.

Våra jemenitiska partnerorganisationer Yanabia Al-Khair Charity Foundation och All Girls Foundations rekommendationer ingår i påverkansrapporten med syfte att påverka för kvinnors deltagande i en möjlig fredsprocess i Jemen. Rekommendationerna är riktade till beslutsfattare på svensk men även internationell nivå och uppmanar bland annat till att stötta och stärka civilsamhällets ansträngningar för genomförandet av FN:s säkerhetsrådsresolution 1325.

Till UN Women och FN:s särskilda sändebud till Jemen uppmanar All Girls Foundation bland annat till fortsatt arbete med civilsamhällesorganisationer och att försäkra en transparens som låter forskare och journalister få insyn i arbetet med kvinnors rättigheter.

Både Yanabia och All Girls Foundation uppmanar till en representativ inkludering av kvinnor och menar på att det är av stor vikt att kvinnor från alla delar av samhället inkluderas i fredsprocesser i Jemen. Yanabia rekommenderar att en nationell fredsprocess i Jemen genomsyras av en jämställdhetsintegrering från start till slut, något som organisationen bedömer är viktigt för att få in kvinnors upplevelser i förhandlingarna.

Operation 1325 kommer hålla ett seminarium under hösten för att rikta uppmärksamhet och påverka för kvinnors deltagande i Jemen. Håll utkik på våra sociala media-kanaler om när seminariet sker.