Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb. Läs mer om vårintegritetspolicy

Engagera

dig

Operation 1325 välkomnar nyheten om en avtalad vapenvila som nu slutits mellan de stridande parterna i Jemen under den FN-ledda konsultationen i Sverige.

I och med att de FN-ledda konsultationerna om Jemen inleddes höll Operation 1325 ett parallellt evenemang för civilsamhället på Medelhavsmuseét i Stockholm. Det parallella eventet ville ge plats till de röster som  oftast inte hörs i formella sammanhang och som sällan hörs föra dialog i offentligheten.

Kvinnoorganisationer från det jemenitiska civilsamhället diskuterade då den agenda som är viktiga för dem. Frågor som diskuterades var bland annat den humanitära situationen, maktstrukturerna genom historien och vattentillförseln. Även om det finns kvinnor som rådgivare och som teknisk expertis till FN:s särskilda sändebud Martin Griffith, finns endast en kvinna med i delegationerna som bjudits in för konsultation.

I de flesta konflikter är kvinnor utestängda från att delta i fredsprocesserna, och Jemen-konsultationerna är inget undantag. Även om konsultationerna nu kommit fram till en välkommen vapenvila förväntar oss kvinnors meningsfulla deltagande i de framtida fredsansträngningarna.

 Idag hörs inte de som främst drabbas av konflikt i fredsprocessen, eller återuppbyggnaden som följer av en konflikt. En sådan skev representation ger inte en rättvis bild av dem som är hårdast drabbade i Jemen, eller de bästa förutsättningarna för en hållbar framtida fred.