Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb. Läs mer om vårintegritetspolicy

Engagera

dig

I tisdags gjorde FN:s organ för missionsarbete i Sydsudan UNMISS ett uttalande om de växande oroligheter som bombningar i flera av landets regioner har åsamkat.

I tisdags gjorde FN:s organ för missionsarbete i Sydsudan UNMISS ett uttalande om de växande oroligheter som bombningar i flera av landets regioner har åsamkat. En av Operation 1325:s kontakter i Sydsudan pekar på att situationen är svår och att internationella organisationer förbereder sig för kommande kriser.

Vad händer i sydsudan just nu?

Enligt en rapport från UNMISS är den civila befolkningens säkerhet i flera sydsudanesiska regioner under hot, då bombningar har inträffat i flera städer. Bara i måndags inträffade fem bombningar i staden Mayom, där åtminstone åtta civila omkom. Talespersonen för UNMISS, Hilde F. Johnson, menar att dessa dödsfall till följd av oriktade bombningar är oacceptabla, och att de involverade parterna måste ta sitt ansvar och se till att den civila befolkningen kan leva i säkerhet.

organisationer förbereder för kris

Flera av de internationella och nationella organisationer i regionen förbereder sig för en säkerhetskris. Utöver bombningarna har också tillgången till bränsle försämrats och matpriserna ökat till följd av oroligheterna. En av Operation 1325:s kontakter i landet beskriver situationen som osäker och oroar sig för hur utvecklingen kommer bli den närmaste tiden. Kontakten menar också att det råder en stark irritation mot FN:s generalsekreterare Ban Ki-Moon från många sydsudanesers sida, då han enligt många har hanterat situationen orättvist ur Sydsudans synpunkt.

För att se UNMISS:s uttalande, se sidans högra sida.

Operation 1325