Oroligheter i Sydsudan ger osäker situation för kvinnor

SoME Gavobevis 2023

18 april 2012

I tisdags gjorde FN:s organ för missionsarbete i Sydsudan UNMISS ett uttalande om de växande oroligheter som bombningar i flera av landets regioner har åsamkat. En av Operation 1325:s kontakter i Sydsudan pekar på att situationen är svår och att internationella organisationer förbereder sig för kommande kriser.

Vad händer i sydsudan just nu?

Enligt en rapport från UNMISS är den civila befolkningens säkerhet i flera sydsudanesiska regioner under hot, då bombningar har inträffat i flera städer. Bara i måndags inträffade fem bombningar i staden Mayom, där åtminstone åtta civila omkom. Talespersonen för UNMISS, Hilde F. Johnson, menar att dessa dödsfall till följd av oriktade bombningar är oacceptabla, och att de involverade parterna måste ta sitt ansvar och se till att den civila befolkningen kan leva i säkerhet.

Organisationer förbereder för kris

Flera av de internationella och nationella organisationer i regionen förbereder sig för en säkerhetskris. Utöver bombningarna har också tillgången till bränsle försämrats och matpriserna ökat till följd av oroligheterna. En av Operation 1325:s kontakter i landet beskriver situationen som osäker och oroar sig för hur utvecklingen kommer bli den närmaste tiden. Kontakten menar också att det råder en stark irritation mot FN:s generalsekreterare Ban Ki-Moon från många sydsudanesers sida, då han enligt många har hanterat situationen orättvist ur Sydsudans synpunkt.

För att se UNMISS:s uttalande, se sidans högra sida.

Operation 1325

Du kanske också gillar...

Operation 1325 söker medarbetare 

Operation 1325 söker medarbetare 

Operation 1325 arbetar med frågor som rör kvinnor, fred och säkerhet. Vi söker en medarbetare till vårt kansli. Anställningen är på halvtid fram tills årsskiftet, med möjlighet till förlängning. Arbetet innebär uppföljning av pågående samarbetsprojekt i Palestina,...

Analys av Reformagendan för svenskt bistånd

Analys av Reformagendan för svenskt bistånd

I december 2023 presenterade Regeringen den nya Reformagendan för svenskt bistånd. Med ledorden ”frihet, egenmakt och hållbar tillväxt” introducerades en ny inriktning för det svenska biståndet. Den nya inriktningen markerar en tydlig förändring från ett bistånd som...

EU VAL 9 JUNI

EU VAL 9 JUNI

Den 9 juni är det val till Europaparlamentet, i Sverige. Detta är din möjlighet att göra din röst hörd för Sverige, EU och världen.  De senaste årens påfrestningar, såsom pandemin, konflikter och inflation, har påverkat kvinnor världen över. Samtidigt står vi...

Öppet brev till Tobias Billström

Öppet brev till Tobias Billström

I dagarna reser du i egenskap av Sveriges utrikesminister till Israel och Palestina. Resan är ett viktigt tillfälle för ministern att samtala med olika aktörer och att tydliggöra Sveriges ståndpunkter. Därför vill vi svenska organisationer med stort engagemang i den...