Makt åt kvinnor i fredsprocesser

Kvinnoorganisationer i samverkan för att genomföra resolution 1325

Organisationer

Operation 1325 är en paraplyorganisation som består av fem medlemsorganisationer. Du finner dem här nedanför.

kvinnorforfred.png

Kvinnor för fred

Kvinnor för Fred, som bildades 1978, är en förening som arbetar för fred på kvinnors villkor.

logga_sek.jpg

Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd

Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd, SEK, är en ideell organisation som har funnits i sin nuvarande form sedan 1959 och är ett forum för kristna kvinnor i Sverige.

logo5.png

RIFFI

RIFFI bildades 1974 och är idag en paraplyorganisation för ett 30-tal lokalföreningar runt om i landet.RIFFI engagerar sig i invandrar- och flyktingkvinnors frågor i Sverige och globalt.

loggan_.jpg

Svenska Kvinnors Vänsterförbund (SKV)

Svenska kvinnors Vänsterförbund (SKV) är ett partipolitiskt obundet, feministiskt och pacifistiskt kvinnoförbund.