Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb. Läs mer om vårintegritetspolicy

Engagera

dig

I år är det tio år sedan som Anna Lindh mördades på NK i Stockholm.

I år är det tio år sedan som Anna Lindh mördades på NK i Stockholm. För att ta vara på minnet av hennes personlighet, drivkraft och visioner startades Anna Lindhs minnesfond, som varje år ger ut stipendier och pris till verksamheter som stöder kvinnor och flickors möjlighet till att påverka orättvisa samhällsstrukturer. I år gick det stora priset till Centre for Roma Initiatives från Montenegro.

diskriminering runtom i Europa

I många delar av Europa faller den romska befolkningen ofta offer för diskriminering, utfrysning samt mentalt och fysiskt våld av majoritetsbefolkningen i länderna. Många gånger befinner sig den romska befolkningen i djup fattigdom, och barnen tvingas många gånger att hoppa av skolan till följd av den förföljelse de får utstå. Thomas Hammarberg, före detta FN-ambassadör, var därmed stolt att presentera Centre for Roma Initiatives från Montenegro som årets pristagare för Anna Lindhs minnesfond, på grund av det arbete organisationen lägger ner för att stoppa den ”skandalösa behandlingen” som romerska kvinnor får utstå.

bestrider samhällsstrukturer

Centre for Roma Initiatives drivs av och för romska kvinnor, för att bekämpa den rasism och diskriminering som både kvinnor och romer bemöts av. I Montenegro är båda dessa samhällsgrupper ofta offer för diskriminerande behandling, vilket gör att romska kvinnor ständigt lever i en dubbel diskrimineringssituation. Centre for Roma Initiatives bestrider dessa samhällsstrukturer och införlivar en stolthet i de romska kvinnorna över sitt ursprung. Det här görs exempelvis genom utbildningar, informationsspridning och uppbyggande av självförtroende för de romska kvinnorna, för att de ska kunna vara mer delaktiga i samhället.

Små framsteg ger energi att fortsätta

Fatima Naza och Fana Delija är två av de eldsjälar som arbetar med romska kvinnors rättigheter via centret. Om priset säger Delija så här: ”As a Roma woman, I’ve been faced with many problems. I had no freedom, and I was not able to make decisions for the most ordinary things. I used to ask myself why. That question has lead me here, and today I receive a price for the work for Roma women”. Hon menar att det patriotiska Montenegro har en traditionell syn på den romska kvinnan, och att strukturen som har skapats från traditionerna är svår att omkullkasta. Hon avslutar dock med att säga detta: ”Sometimes the results are small, but they give us energy to keep going. I will continue to advocate for this issue and to provide help to improve the position of Roma women”.

Julle Bergenholtz