Öppet brev till Tobias Billström

SoME Gavobevis 2023

21 maj 2024

I dagarna reser du i egenskap av Sveriges utrikesminister till Israel och Palestina. Resan är ett viktigt tillfälle för ministern att samtala med olika aktörer och att tydliggöra Sveriges ståndpunkter. Därför vill vi svenska organisationer med stort engagemang i den palestinska och israeliska civilbefolkningens arbete för mänskliga rättigheter och en rättvis framtida fred ge dig några medskick.

1. Sverige måste agera kraftfullt för ett permanent vapenstillestånd.

Med tanke på den katastrofala situationen i Gaza, och nu de senaste dagarna inte minst i Rafah, är detta det mest akuta: att få till stånd ett stopp på Israels fortsatta militära offensiv.

I Rafah i södra Gaza har hundratusentals människor som flytt striderna i andra delar av det minimala området samlats, efter att den israeliska militären hänvisat dem dit som en säker zon. Samma militär som nu uppmanar till en evakuering. Människor vet inte vart de ska fly och till och med FN har varnat för att det inte finns någon säker plats att ta vägen. FN:s rapporter pekar på att över 150 000 havande mödrar och mödrar med små barn lever under fruktansvärda förhållanden där hundratals människor delar en toalett.

Samtidigt har Israel stoppat nästan all nödhjälp in i Gaza. Innan det nuvarande kriget startade var det 500 lastbilar per dag. De senaste dagarna tillåts enbart en handfull och inget bränsle i väntan på offensiven mot Rafah. Det har gjort att över en miljon människor lever i katastrofala nivåer av hungersnöd. Utan ett permanent vapenstillestånd kommer denna situation fortsätta förvärras ytterligare.

2. Sverige bör agera för ett förbud mot handel och finansiellt stöd till illegala bosättningar.

Vid ditt besök till Palestina vill vi uppmana dig att besöka de familjer och byar som varje dag trakasseras av israeliska bosättare på Västbanken och som får stöd av israeliska säkerhetsstyrkor. Sedan oktober har invånare i 19 byar tvingats bort från sina hus och sin mark på grund av trakasserier. EU har tydliggjort att detta är i strid mot folkrätten, men trots det fortsätter denna politik och får aktivt stöd av den israeliska regeringen och dess ministrar. Oavsett färg på de israeliska regeringarna har bosättningar fortsatt växa samtidigt som palestiniers hus rivs för att ge plats.

Vi välkomnar att du och EU infört sanktioner mot vissa av dessa våldsverkare, men detta och dessa rättighetskränkningar kommer inte att ta slut utan mer kraftfulla åtgärder mot de som beslutar och finansierar dessa olagligheter.

3. Slutligen vill vi uppmana dig att ta dig tid och träffa organisationer som arbetar för mänskliga rättigheter, demokrati, jämställdhet och fred, inte minst kvinnliga representanter.

Dessa människor och organisationer i både Israel och Palestina som oförtröttligt arbetar – ofta med stöd av svenskt bistånd – för människors lika värde är en omistlig del av en fredlig, jämställd och demokratisk framtid för både israeler och palestinier. Bland dessa finns även organisationer i Israel som aktivt arbetar för en vapenvila och för att gisslan ska kunna återvända. Som Sveriges utrikesminister har du möjligheten att fortsätta en stark svensk utrikespolitisk tradition av att stå upp för folkrätten och det mänskliga rättigheterna, att värna värden somjämställdhet och demokrati och att kräva rättvisa och fredliga lösningar på konflikter. Låt ditt besök i Israel och Palestina visa människorna i Gaza att Sverige verkar för ett permanent slut på striderna och för humanitärt tillträde.

Anette Uddqvist, kanslichef Operation 1325

Anna Stenvinkel, generalsekreterare Forum Civ

Henrik Fröjmark, policychef Act Svenska kyrkan

Jennifer Vidmo, generalsekreterare Action Aid

Kerstin Bergeå, ordförande, Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen

Mattias Brunander, generalsekreterare Diakonia

Martin Nihlgård, generalsekreterare IM Individuell Människohjälp

Petra Tötterman Andorff, generalsekreterare Kvinna till Kvinna

Du kanske också gillar...

Analys av Reformagendan för svenskt bistånd

Analys av Reformagendan för svenskt bistånd

I december 2023 presenterade Regeringen den nya Reformagendan för svenskt bistånd. Med ledorden ”frihet, egenmakt och hållbar tillväxt” introducerades en ny inriktning för det svenska biståndet. Den nya inriktningen markerar en tydlig förändring från ett bistånd som...

EU VAL 9 JUNI

EU VAL 9 JUNI

Den 9 juni är det val till Europaparlamentet, i Sverige. Detta är din möjlighet att göra din röst hörd för Sverige, EU och världen.  De senaste årens påfrestningar, såsom pandemin, konflikter och inflation, har påverkat kvinnor världen över. Samtidigt står vi...

Ge bort en meningsfull gåva på mors dag 

Ge bort en meningsfull gåva på mors dag 

Ge bort en meningsfull gåva på mors dag.  Operation 1325 har länge arbetat i Palestina tillsammans med kvinno- och fredsorganisationer som arbetar för fred och demokrati. Med ditt stöd kan vi fortsätta detta viktiga samarbete.  Just nu har vi ett pågående projekt...

Operation 1325 på OSCE-konferens i Wien 

Operation 1325 på OSCE-konferens i Wien 

Som medlem i Svenska OSSE-nätverket (Organisationen för Säkerhet och Samarbete i Europa) representerade Operation 1325 organisationen under en två-dagars konferens i Wien. Supplementary Human dimension Meeting arrangerades av OSCE Office for Democratic Institutions...