Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb. Läs mer om vårintegritetspolicy

Engagera

dig

I samband med Operation 1325:s årsmöte den 27 mars valdes Lena Sundh till ny ordförande på Operation 1325. 

Lena har lång internationell erfarenhet av fred, säkerhet och utveckling. Hon har tidigare varit ambassadör för Angola och har mångårig erfarenhet som diplomat. Hon har även erfarenhet av att arbeta inom FN-system. Däribland har hon tjänstgjort som ställföreträdare för generalsekreterarens särskilde representant i FN:s fredsbevarande insatser i Demokratiska republiken Kongo, MONUSCO. Lena har även arbetat som politisk rådgivare vid svenska FN-representationen i New York och representerat Sverige i olika FN konferenser och möten. Bland annat vid FN:s fjärde kvinnokonferens i Peking 1995. Hon har också haft uppdrag i Thailand, Namibia, Marocko och Geneve.

Utöver Operation 1325 är Lena verksam i UD/FBA:s kvinnliga medlingsnätverk som arbetar för att stärka kvinnors roll och aktiva deltagande i fredsprocesser.

Vi hälsar Lena Sundh varmt välkommen som vår nya ordförande!

Bild från UN.org.