Operation 1325 stödjer arbetet för Kvinnor, Fred och Säkerhet i Palestina

SoME Gavobevis 2023

4 juni 2021

Mellan den 31 mars och 1 april i år höll Operation 1325:s palestinska partnerorganisation Wi’am en konferens på temat Resolution 1325 och våld i hemmet. Konferensen innehöll två huvudtalare, arbetsgrupper och öppna diskussioner. Nyligen släpptes deras gemensamma uttalandet efter konferensen som innehåller rekommendationer om hur Resolution 1325 borde genomföras i Palestina.

Den första dagen diskuterades orsakerna till ökningen av våld i hemmet under pandemin och vilka åtgärder som måste genomföras för att motverka och förebygga våldet. Dagens talare var Dr. Kifah Manasra och några av rekommendationerna som hon presenterade var att öka antalet gratis dygnet-runt stödlinjer till kvinnor och att utforma en nationell handlingsplan som behandlar våld mot kvinnor och familjer

Den andra dagen utgick samtal från de fyra pelarna som utgör Resolution 1325: participation (deltagande), prevention (förebyggande), protection (skydd), relief and recovery (stöd och återhämtning). Dagens talare, Maysoun Kawasmi, tog upp vikten av kvinnors aktiva och fullständiga deltagande i både politiska- och fredsprocesser är möjliggörande faktorer för jämställdhet och kvinnors agens. Några av de rekommendationer som föreslogs var att fokusera på påverkansarbete som höjer kvinnors röster och att inkludera ett jämställdhetsperspektiv i en reform av säkerhetssektorn för att försäkra att säkerhetssektorn och rättssystemet skyddar alla medborgare.

I det gemensamma uttalandet efter konferensen kräver Wi’am bland annat kvinnors aktiva deltagande i beslutsfattande processer och i alla frågor som rör det offentliga i Palestina. Vill du läsa mer om konferensen och alla Wi’am:s rekommendationer? Nedan hittar du det gemensamma uttalandet och en sammanfattning av samtalen under dagarna.

Ester Tottie, praktikant

Du kanske också gillar...

Analys av Reformagendan för svenskt bistånd

Analys av Reformagendan för svenskt bistånd

I december 2023 presenterade Regeringen den nya Reformagendan för svenskt bistånd. Med ledorden ”frihet, egenmakt och hållbar tillväxt” introducerades en ny inriktning för det svenska biståndet. Den nya inriktningen markerar en tydlig förändring från ett bistånd som...

EU VAL 9 JUNI

EU VAL 9 JUNI

Den 9 juni är det val till Europaparlamentet, i Sverige. Detta är din möjlighet att göra din röst hörd för Sverige, EU och världen.  De senaste årens påfrestningar, såsom pandemin, konflikter och inflation, har påverkat kvinnor världen över. Samtidigt står vi...

Öppet brev till Tobias Billström

Öppet brev till Tobias Billström

I dagarna reser du i egenskap av Sveriges utrikesminister till Israel och Palestina. Resan är ett viktigt tillfälle för ministern att samtala med olika aktörer och att tydliggöra Sveriges ståndpunkter. Därför vill vi svenska organisationer med stort engagemang i den...

Ge bort en meningsfull gåva på mors dag 

Ge bort en meningsfull gåva på mors dag 

Ge bort en meningsfull gåva på mors dag.  Operation 1325 har länge arbetat i Palestina tillsammans med kvinno- och fredsorganisationer som arbetar för fred och demokrati. Med ditt stöd kan vi fortsätta detta viktiga samarbete.  Just nu har vi ett pågående projekt...