Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb. Läs mer om vårintegritetspolicy

Engagera

dig

Mellan den 31 mars och 1 april i år höll Operation 1325:s palestinska partnerorganisation Wi’am en konferens på temat Resolution 1325 och våld i hemmet. Konferensen innehöll två huvudtalare, arbetsgrupper och öppna diskussioner. Nyligen släpptes deras gemensamma uttalandet efter konferensen som innehåller rekommendationer om hur Resolution 1325 borde genomföras i Palestina.

Den första dagen diskuterades orsakerna till ökningen av våld i hemmet under pandemin och vilka åtgärder som måste genomföras för att motverka och förebygga våldet. Dagens talare var Dr. Kifah Manasra och några av rekommendationerna som hon presenterade var att öka antalet gratis dygnet-runt stödlinjer till kvinnor och att utforma en nationell handlingsplan som behandlar våld mot kvinnor och familjer

Den andra dagen utgick samtal från de fyra pelarna som utgör Resolution 1325: participation (deltagande), prevention (förebyggande), protection (skydd), relief and recovery (stöd och återhämtning). Dagens talare, Maysoun Kawasmi, tog upp vikten av kvinnors aktiva och fullständiga deltagande i både politiska- och fredsprocesser är möjliggörande faktorer för jämställdhet och kvinnors agens. Några av de rekommendationer som föreslogs var att fokusera på påverkansarbete som höjer kvinnors röster och att inkludera ett jämställdhetsperspektiv i en reform av säkerhetssektorn för att försäkra att säkerhetssektorn och rättssystemet skyddar alla medborgare.

I det gemensamma uttalandet efter konferensen kräver Wi’am bland annat kvinnors aktiva deltagande i beslutsfattande processer och i alla frågor som rör det offentliga i Palestina. Vill du läsa mer om konferensen och alla Wi’am:s rekommendationer? Nedan hittar du det gemensamma uttalandet och en sammanfattning av samtalen under dagarna.

Ester Tottie, praktikant