Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb. Läs mer om vårintegritetspolicy

Engagera

dig

Kommunikationspraktikant HT-2023

Plats: Stockholm

Praktikperiod: HT 2023

Praktikperioden omfattar 20 veckor på heltid och är obetald.

Kort om praktikplatsen:

Operation 1325 arbetar för att främja kvinnors inflytande i säkerhetspolitik och fredsprocesser i enlighet med FN:s säkerhetsrådsresolution 1325. Vi är en paraplyorganisation med svenska kvinno- och fredsorganisationer som medlemmar. Operation 1325 arbetar med ömsesidig kapacitetsutveckling tillsammans med kvinno- och fredsorganisationer i konfliktländer, framför allt i Mellanöstern och Nordafrika. Vi arbetar med freds- och säkerhetsaktörer för att utveckla och förbättra metoder för genomförandet av resolution 1325. Vi bidrar till långsiktiga lokala, regionala och internationella nätverk för att stödja folkvalda och civilsamhällets arbete för en inkluderande och hållbar fred och säkerhet. Operation 1325 bedriver påverkansarbete gentemot Sverige, EU, NATO, och FN för att kvinnors perspektiv på säkerhet ska genomsyra allt fredsbyggande arbete.

Operation 1325:s kansli består för tillfället av en kanslichef, en verksamhetsutvecklare och  en projektledare. Varje termin praktiserar även två studenter på kansliet där en fokuserar mer på kommunikationsarbete medan den andra arbetar med allmänt organisationsarbete. Som praktikant hos oss får du en unik inblick i hur Operation 1325 verkar för kvinnor, fred och säkerhetsagendan, samt god praktisk erfarenhet av hur det är att arbeta med kommunikationsarbete på en civilsamhällsorganisation. Att göra praktik hos oss är både utvecklande och roligt!

Huvudsakliga praktikuppgifter:

 • Assistera kanslichefen i kommunikationsarbete
 • Göra researcharbete i samband med produktion av kommunikationsmaterial
 • Skriva artiklar, nyhetsbrev och kanslirapport
 • Skapa inlägg till vår hemsida och på sociala medier
 • Samla in och tolka statistik från våra externa kanaler
 • Bidra till arbetet med utbildningar, seminarier, konferenser och andra evenemang
 • Arbeta gentemot organisationens målgrupper
 • Representera organisationen i utåtriktade aktiviteter
 • Omvärldsbevakning kring frågor som rör kvinnor, fred och säkerhet
 • Bidra till det allmänna organisationsarbetet

Vi söker dig som har:  

 • Eftergymnasial utbildning/praktisk erfarenhet inom journalistik, informationsvetenskap, kommunikation eller liknande 
 • Mycket goda kunskaper i svenska och engelska 
 • God organisatorisk förmåga samt är lyhörd, initiativrik och självgående. Arbetet kräver att du kan ta ansvar och vill ta dig an utmaningar 

Meriterande är: 

 • Erfarenhet av webbdesign och/eller grafisk design
 • Kunskap om genus, freds- och säkerhetsfrågor 
 • Tidigare engagemang i ideella föreningar
 • Kunskaper i arabiska  
 • Erfarenhet av internationella miljöer via uppväxt, studier eller arbete 

Vi på Operation 1325 vet att mångfald i kunskap, erfarenhet och bakgrund bidrar till en bättre och mer utvecklande arbetsplats. Vi strävar ständigt efter att öka mångfalden inom organisationen och tar därmed gärna emot personer som bidrar till detta. Är du intresserad, tveka inte att ansöka! 

Ansökans innehåll:

Personligt brev (max 1 sida) och CV (max 2 sidor).

Ansökan skickas till:

Info@operation1325.se Märk ämnesraden med “Praktik – kommunikation”.

Kontaktpersoner:

Anette Uddqvist, kanslichef.
Mail: anette.uddqvist@operation1325.se
Tel: + 46 (0)70 331 7775

Sista ansökningsdag:

Den 31 Maj 2023