OPERATION 1325 SÖKER EN PROJEKTASSISTENT TILL HÖSTTERMINEN 2021

SoME Gavobevis 2023

23 mars 2021

Plats: Stockholm

Praktikperiod: HT 2021

Praktikperioden omfattar 20 veckor på heltid och är obetald.

Kort om praktikplatsen:

Operation 1325 arbetar för att främja kvinnors inflytande i säkerhetspolitik och fredsprocesser i enlighet med FN:s säkerhetsrådsresolution 1325. Vi är en paraplyorganisation med svenska kvinno- och fredsorganisationer som medlemmar. Operation 1325 arbetar med ömsesidig kapacitetsutveckling tillsammans med kvinno- och fredsorganisationer i konfliktländer, framför allt i Mellanöstern och Nordafrika. Vi arbetar med freds- och säkerhetsaktörer för att utveckla och förbättra metoder för genomförandet av resolution 1325. Vi bidrar till att bygga långsiktiga lokala, regionala och internationella nätverk för att stödja folkvalda och civilsamhällets arbete för en inkluderande, hållbar fred och säkerhet. Operation 1325 bedriver påverkansarbete för att kvinnors perspektiv på säkerhet ska genomsyra allt svenskt fredsbyggande arbete. Vi arbetar i Sverige, EU, OSSE, NATO och FN för kvinnors rätt till säkerhet och delaktighet i beslutsfattande.

Huvudsakliga praktikuppgifter:

 • Utföra analys och sammanställning inför ansökningar och rapportering om kvinnor, fred och säkerhet
 • Hjälpa till med granskning och analys av politikområdet
 • Assistera styrelsearbete och kontakt med medlemsorganisationer
 • Delta i arbetet med utbildningar, seminarier, konferenser och andra evenemang
 • Omvärldsbevakning kring frågor som rör kvinnor, fred och säkerhet
 • Representera organisationen i utåtriktade aktiviteter
 • Hjälpa till med informations- och påverkansarbete utåt via våra informationskanaler på webben och i sociala medier
 • Bidra i det allmänna organisationsarbetet Arbetet kräver att du kan ta ansvar och vill ta dig an utmaningar. Som praktikant kommer du att få en unik inblick i hur Operation 1325 arbetar för att förbättra implementeringen av arbetet för kvinnor, fred och säkerhet, samt god praktisk erfarenhet av påverkansarbete. Att göra praktik hos oss är både utvecklande och roligt!

Önskad utbildning (och eventuella specifika kunskaper/erfarenhet):

Vi söker dig som har:

 • En kandidatexamen inom freds- och konfliktstudier, statsvetenskap, sociologi, genusvetenskap, juridik, utvecklingsstudier eller liknande
 • Kunskap om genus, freds- och säkerhetsfrågor
 • Mycket goda kunskaper i svenska och engelska
 • God organisatorisk förmåga
 • Är lyhörd, initiativrik och självgående

Meriterande är:

 • Engagemang i ideella föreningar
 • Vana av att prata inför grupp
 • Kunskaper i utom-europeiska språk
 • Vistelse i globala syd
 • Vi tar gärna emot personer som breddar mångfalden inom Operation 1325

Ansökans innehåll:

Personligt brev och CV

Ansökan skickas till:

ester.tottie@operation1325.se Märk gärna ”Praktik” i ämnesraden vid utskick.

Kontaktperson:

Annika Schabbauer, kanslichef, mail: annika.schabbauer@operation1325.se Ester Tottie, praktikant, mail: ester.tottie@operation1325.se

Sista datum för ansökan:

Den 10 april 2021.

Du kanske också gillar...

Analys av Reformagendan för svenskt bistånd

Analys av Reformagendan för svenskt bistånd

I december 2023 presenterade Regeringen den nya Reformagendan för svenskt bistånd. Med ledorden ”frihet, egenmakt och hållbar tillväxt” introducerades en ny inriktning för det svenska biståndet. Den nya inriktningen markerar en tydlig förändring från ett bistånd som...

EU VAL 9 JUNI

EU VAL 9 JUNI

Den 9 juni är det val till Europaparlamentet, i Sverige. Detta är din möjlighet att göra din röst hörd för Sverige, EU och världen.  De senaste årens påfrestningar, såsom pandemin, konflikter och inflation, har påverkat kvinnor världen över. Samtidigt står vi...

Öppet brev till Tobias Billström

Öppet brev till Tobias Billström

I dagarna reser du i egenskap av Sveriges utrikesminister till Israel och Palestina. Resan är ett viktigt tillfälle för ministern att samtala med olika aktörer och att tydliggöra Sveriges ståndpunkter. Därför vill vi svenska organisationer med stort engagemang i den...

Ge bort en meningsfull gåva på mors dag 

Ge bort en meningsfull gåva på mors dag 

Ge bort en meningsfull gåva på mors dag.  Operation 1325 har länge arbetat i Palestina tillsammans med kvinno- och fredsorganisationer som arbetar för fred och demokrati. Med ditt stöd kan vi fortsätta detta viktiga samarbete.  Just nu har vi ett pågående projekt...