Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb. Läs mer om vårintegritetspolicy

Engagera

dig

Nyligen riktade Operation 1325 tillsammans med ett 15-tal enskilda organisationer i Europa gemensamma krav till EU angående genomförandet av resolution 1325.

Nyligen riktade Operation 1325 tillsammans med ett 15-tal enskilda organisationer i Europa gemensamma krav till EU angående genomförandet av resolution 1325. Rekommendationerna utarbetades på en konferens i Bryssel 7-8 september och rör både den nationella nivån och vad EU bör göra för att skynda på resolutionens genomförande. Den 2 oktober presenterades rekommendationerna för EU:s medlemsländer på en konferens om resolution 1325.

Det civila samhället kräver bland annat:

– att alla medlemsstater utarbetar nationella handlingsplaner för genomförandet av resolution 1325 med tydliga mål, tidsplan, budget, indikatorer för uppföljning och ansvarsfördelning
– att det civila samhället och i synnerhet kvinnogrupper involveras i arbetet med att utforma nationella handlingsplaner
– att EU-parlamentet övervakar genomförandet av EU:s handlingsplan för resolution 1325 (Comprehensive Approach, 2008)
– att EU:s delegationer aktivt sprider information och konsulterar kvinnogrupper vid besök i konfliktdrabbade länder

Läs rekommendationerna här