Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb. Läs mer om vårintegritetspolicy

Engagera

dig

Är det bara män som kan skapa fred? Söndagen den 1 oktober håller Operation 1325 en paneldiskussion på Bok – och Biblioteksmässan i Göteborg.

Är det bara män som kan skapa fred? Söndagen den 1 oktober håller Operation 1325 en paneldiskussion på Bok – och Biblioteksmässan i Göteborg. Samtalet behandlar temat ”Är det bara män som skapa fred?”. FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 lyfter fram kvinnor som viktiga aktörer för hållbar fred och mänsklig säkerhet. Samtidigt betonas kvinnors särskilda utsatthet i konflikter. Vilka konkreta åtgärder arbetar riksdagen med för att genomföra resolution 1325? Vad har Sveriges plats i säkerhetsrådet hittills lett till?

Hör Annika Lillemets (MP), Birgitta Ohlsson (L) och Carina Ohlsson (S) resonera kring dessa tankeväckande frågor, under ledning av moderator Aase Smedler. Varmt välkomna! 

NÄR? Söndag 1 oktober, kl. 10.45

VAR? Internationella torget, H-hallen, plan 2, Svenska Mässan, Göteborg