MEDLEMSORGANISATIONER

 

Operation 1325 är en paraplyorganisation som består av följande medlemsorganisationer:

KVINNOR FÖR FRED

Kvinnor för Fred, KFF, bildades 1978 och är en förening som arbetar för fred på kvinnors villkor. KFF är politiskt och religiöst obundet och ingår i ett nätverk med internationella förgreningar.

KFF:s målsättning är kvinnors medverkan vid konfliktlösning med särskild tonvikt på stopp för kärnvapen, stopp för vapenproduktion och vapenexport, stopp för våldtäkter som krigsstrategi och mänskliga rättigheter för alla.

KFF har internationella projekt och samarbeten med kvinnoorganisationer i Israel/Palestina, irakiska Kurdistan, samt Västsahara.

Tillbaka till "Om Oss"

KVINNOR KAN

KvinnorKan arbetar för kvinnor och mäns lika villkor.

Organisationen vill medverka till ett samhälle och ett näringsliv, nationellt och internationellt som tillvaratar allas möjligheter och intressen.

Detta oberoende av kön, klass, etnisk bakgrund och nationalitet. KvinnorKan är partipolitiskt obunden.

Tillbaka till "Om Oss"

SVENSKA KVINNORS VÄNSTERFÖRBUND

SVENSKA KVINNORS VÄNSTERFÖRBUND

Svenska Kvinnors Vänsterförbund, SKV, är ett partipolitiskt obundet, feministiskt och pacifistiskt kvinnoförbund.

SKV har sina rötter i föreningen Frisinnade kvinnor som bildades 1914 under parollen ”Mot krigspsykos för demokrati och kvinnors likställighet”. Sitt nuvarande namn fick förbundet 1931. SKV verkar för jämlikhet mellan kvinnor och män,  för fördjupning av demokratin, skydd av kvinnor och barn mot våld och kommersiell exploatering och för ett samhälle där barn kan växa upp i trygghet.

SKV verkar för fred, mot krig och imperialism och dess vision är en allmän och total avrustning. SKV verkar också för en hållbar utveckling, samt en rättvis fördelning av jordens resurser.

Tillbaka till "Om Oss"

SVERIGES EKUMENISKA KVINNORÅD

Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd, SEK, är en ideell organisation som har funnits i sin nuvarande form sedan 1959 och är ett forum för kristna kvinnor i Sverige.

Fokus för verksamheten är kyrka och samhälle ur kvinnors perspektiv. De verkar bland annat för ökad jämställdhet mellan kvinnor och män och för kvinnors delaktighet i ledarskap och beslutsfattande i kyrkor och samfund.

SEK erbjuder mötesplatser och gemenskap över samfundsgränserna och religionsgränserna samt anordnar utbildning i aktivt ickevåld för kvinnor i världens konfliktområden. SEK samarbetar med kvinnor på lokal, nationell och internationell nivå.

Tillbaka till "Om Oss"

SVERIGES KVINNLIGA FÖRENING

Kvinnliga läkares förening, KLF, har sina rötter i Kvinnliga Läkares Kommitté, bildad 1916 av Karolina Widerström Sveriges första kvinnliga läkare. 1976 blev KLF en intresse- och delförening inom Läkarförbundet och har idag ca 1400 medlemmar huvudsakligen kvinnliga läkare/läkarstuderande. De jobbar för: Jämställda arbetsvillkor för kvinnliga läkare och jämställd tillgång till hälsa och vård.

Tillbaka till "Om Oss"