Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb. Läs mer om vårintegritetspolicy

Engagera

dig

Hur väl har Sverige lyckats i sina ansträngningar att implementera resolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet?

Hur väl har Sverige lyckats i sina ansträngningar att implementera resolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet? Landet var bland de första att anta en nationell handlingsplan för att förverkliga resolutionen, men även om framsteg har skett kvarstår mycket arbete.

Varje år utför Operation 1325 en granskning av Sveriges arbete med implementeringen, som presenteras i rapporten Women Count. Granskningen är en del av ett globalt samarbete att granska och redovisa ländernas arbete med resolution 1325, som samordnas av Global Network for Women Peacemakers. Alla nationella granskningsrapporter utgår från gemensamma indikatorer för att bedöma framstegen, och vår rapport mynnar ut i rekommendationer till den svenska regeringen om hur man ska gå vidare i arbetet.

Vi är stolta över att presentera 2014 års Women Count, som finns att ladda ner här. Rapporten är skriven av medarbetare på Operation 1325.