Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb. Läs mer om vårintegritetspolicy

Engagera

dig

I onsdagens ”Uppdrag Granskning” (27/1 SVT) framkommer att personal i FN:s största internationella insats i Kongo, MONUC, däribland av svenska myndigheter utsänd p

I onsdagens ”Uppdrag Granskning” (27/1 SVT) framkommer att personal i FN:s största internationella insats i Kongo, MONUC, däribland av svenska myndigheter utsänd personal, utnyttjar sin maktställning i relationer med lokalbefolkningen och att FN-personal utnyttjar prostituerade. Detta går emot FN:s resolution 1325 som kräver att FN och dess medlemsstater arbetar aktivt för kvinnors rättigheter, där skydd mot sexuellt utnyttjande och nolltolerans mot sexköp borde vara av högsta prioritet. 

Det faktum att FN och dess medlemsstater uppenbarligen inte klarar av att leva upp till sina åtaganden i linje med FN:s resolution 1325 underminerar både deras trovärdighet och möjlighet att effektivt genomföra sitt uppdrag för fred och säkerhet.

Trots att FN:s säkerhetsråd under senare tid har antagit nya resolutioner som syftar till att stärka kvinnors mänskliga rättigheter i konflikt och post-konfliktsituationer är det uppenbart att mycket återstår innan orden blir till verklighet. I år fyller FN:s resolution 1325 10 år. Operation 1325 ser ett stort behov av att kartlägga arbetet med att genomföra resolution 1325 där sexuellt utnyttjande av kvinnor särskilt behöver belysas. Vi menar att sexuellt utnyttjande av kvinnor, som generellt sett befinner sig i en underordnad ställning, uppenbarligen är ett område där FN och medlemsstaterna har misslyckats totalt. Krafttag måste tas för stoppa detta.

Operation 1325 har tydligt framfört i samband med vår kartläggning av könsfördelningen i EU:s civila fredsbevarande insatser att internationella missioner måste ha en jämn könsfördelning och att all personal ska genomgå genusutbildning med syfte att motverka sexuellt utnyttjande av kvinnor och säkerställa kvinnors mänskliga rättigheter. Dessa krav verkar fortfarande behöva upprepas.

Behovet av ett starkt civilsamhälle där kvinnor tillåts vara aktörer för fred och säkerhet har aldrig varit större. Uppdrag gransknings inslag visar tydligt att kunskapen om sambandet mellan makt och kön brister bland de aktörer som är satta att verka för fred och jämställdhet i internationella insatser. Detta omöjliggör i våra ögon deras uppdrag. Med oförminskad kraft fortsätter därför Operation 1325 arbetet med att stärka kvinnors aktörskap i Sverige och internationellt samt driva på för att våld, sexuellt våld och sexuellt utnyttjande av kvinnor stoppas.

Se inslaget i Uppdrag granskning på SVT play

Uttalande av UNIFEM Sverige

Uttalande av IKFF

Två av Operation 1325:s fem medlemsorganisationer

Birgitta Ahlqvist, ordförande Operation 1325

Anna Sundén, samordnare Operation 1325