Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb. Läs mer om vårintegritetspolicy

Engagera

dig

I januari öppnade Försvarsmakten The Nordic Center for Gender in Military Operations, ett center som har till syfte att integrera ett jämställdhetsperspektiv i utförandet av alla militära i

I januari öppnade Försvarsmakten The Nordic Center for Gender in Military Operations, ett center som har till syfte att integrera ett jämställdhetsperspektiv i utförandet av alla militära insatser. Civilsamhällets samarbete med Försvarsmakten är en viktig del för att garantera att resolution 1325 implementeras i militära operationer, vilket var utgångspunkten för Operation 1325:s föreläsning på centrets genderutbildning.

Kvinnors deltagande och säkerhetssektorreform

Emmicki Roos från Operation 1325:s kansli gav en föreläsning om hur Operation 1325 samarbetar med Försvarsmakten för att öka kvinnors deltagande. Föreläsningen handlade mycket om Operation 1325:s skrift Säkerhet på Marken, som ger detaljerade råd och rekommendationer på hur internationell missionspersonal bör interagera med lokala kvinnoorganisationer. Ett av huvudbudskapen som presenterades var att beskydd och konfliktförebyggande är omöjligt utan kvinnors deltagande, och att bilden av kvinnan som offer måste försvinna i förmån till kvinnan som aktör.

Deltagarna

Församlingen som Emmicki Roos föreläste för bestod av 23 militärer från 20 olika länder, som alla var intresserade av hur man bäst inkorporerar jämställdhetsperspektiv och resolution 1325 i sina respektive operationer. Deltagarna kom från bland annat Afghanistan, Sierra Leone, Nederländerna, Australien, Kroatien och Sverige, och har under två veckor deltagit i Försvarsmaktens utbildning kring jämställdhetsperspektiv i internationella operationer. En artikel om vilka frågor och funderingar deltagarna hade kring Operation 1325:s föreläsning finns tillgänglig här.

Positiva intryck inför framtiden

Under centrets invigning i januari var Operation 1325 närvarande och reagerade på bristen av kvinnliga talare och hur kvinnliga aktörer porträtterades i bild. Ett halvår senare verkar centret dock ha kommit på fötter, där kvinnor har ledande roller i centrets arbete, och där resolution 1325 och ett jämställdhetsperspektiv i Försvarsmaktens operationer är i fokus för centrets verksamhet. Operation 1325 ser positivt på erfarenheten som föreläsningen innebar och ser fram emot framtida möjligheter att samarbeta med the Nordic Centre of Gender in Military Operations.

Julle Bergenholtz