Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb. Läs mer om vårintegritetspolicy

Engagera

dig

Operation 1325 är en organisation som består av många olika delar. Tillsammans lär vi av varandra, bidrar med våra erfarenheter och ger varandra inspiration. Både den med ett internationellt nätverk och den som aldrig jobbat på kontor tidigare bidrar med värdefull kunskap.  

Under helgen bjöd Operation 1325 in sina medlemsorganisationer till ett gemensamt samtalsforum. I en öppen dialog pratade vi om vår kommande strategiska plan. Så väl styrelseledamöter som trainees, praktikanter och anställda deltog i mötet. Vi drar alla åt samma håll, trots olika erfarenheter och kunskap. Ambitionen om att åstadkomma förändring och bidra till en bättre och mer varaktig fred utgör en av de viktigaste byggstenarna, om inte den viktigaste, för det vi bygger tillsammans. 

En annan viktig byggsten är kunskap. Och då menar jag inte bara kunskap om jämställdhetsintegrering och metoder för att inkludera kvinnor i fredsprocesser. Kunskap om hur vi skapar smarta arbetsprocesser där vår kompetens kommer tillrätta är avgörande för ett gott resultat. På kansliet håller vi öppna möten där allas resurser och kunskap kommer till gagn. Vi kallar dem Master Minds. En person får presentera ett problem eller en fråga som de andra sedan får föreslå lösningar eller svar på.  

Det finns forskning som visar att när två personer samarbetar för att lösa ett problem så är det som att tre personer tänker tillsammans. På kansliet är vi fyra personer – med andra ord tänker vi som sex personer!  

Två av de som jobbar på kansliet är praktikanter. Det innebär att hälften av personalen på kansliet är praktikanter. Jag vet att många arbetsplatser tvekar inför att ta in praktikanter, och definitivt hela två stycken. Men samarbetet med praktikanterna under förra terminen är den mest utvecklande kunskapsresa jag gjort inom Operation 1325 och då har jag ändå varit anställd i mer än fem år. I och med min nya tjänst som tillförordnad kanslichef var det inte jag som ställde frågorna längre utan jag som skulle ge svar. Det var inte det att jag inte kunde svara på frågorna om hur arbetet skulle genomföras. Istället låg lärdomen i de nya frågor som dök upp hos mig själv. Hur gör jag för att bidra till deras resultat? Hur gör jag för att resultatet ligger i linje med mina förväntningar? Jag kan med säkerhet säga att vi alla lärde vi oss alla väldigt mycket under förra terminen.  

Fler lärdomar kommer det bli inom vårt traineeprogram. Där får deltagarna lära sig om Operation 1325:s verksamhet och våra frågor. Häri ligger också ytterligare en byggsten till den verksamhet vi bygger tillsammans. Deltagarna får nämligen möjlighet att ta del av erfarenheter från seniora kvinnor som varit aktiva inom kvinnorörelsen under många år. Erfarenheter och lärdomar kommer föras vidare i mötet med de yngre. Med en ordförande som träffat både Agda Rössel som var världens första kvinnliga FN-ambassadör till FN i New York (och dessutom kompis med Eleanor Roosevelt) och Gerd Engman som var huvudsekreterare för den statliga utredningen om kvinnorepresentation (senare kallad Varannan damernas) så finns massor av inspiration att ta del av. 

De olika förgreningarna inom Operation 1325 är det som bygger vår kunskap, erfarenhet och stärker vår ambition. Jag ser fram emot att få följa med på kommande praktikanters och traineedeltagares kunskapsresa, se de växa och kliva in i rollen som den som ger svar. Och jag ser fram emot all den erfarenhet som fortfarande finns att hämta in och bygga tillsammans med alla de som utgör Operation 1325.