Operation 1325 berättar om CEDAW!

SoME Gavobevis 2023

7 april 2016

Det är med stor glädje och stolthet vi presenterar vår kortfilm om CEDAW och skuggrapporten! CEDAW är FN:s kvinnokonvention, som går ut på att eliminera alla former av diskriminering mot kvinnor.

UR KORTFILMEN:

FN:s kvinnokonvention CEDAW antogs 1979 och har hittills ratificerats av 90% av FN:s medlemsstater, dom är juridiskt bundna till att anpassa sina lagar efter CEDAW och leva upp till konventionens krav. CEDAW behövs lika mycket idag som när den antogs, för vi är långt ifrån målet om jämställdhet.

Män äger nästan hela jordens resurser, av de fattigaste i världen är den stora merparten kvinnor, trots att kvinnor står för stora delar av arbetet, och mäns våld mot kvinnor är fortfarande vår tids mest omfattande folkhälsoproblem. Det innefattar bland annat övergrepp som sker i samband med väpnade konflikter. Kvinnor på flykt är en särskilt utsatt grupp. Och det har till och med visat sig att kvinnor utsätts för övergrepp av soldater från FN:s fredsbevarande styrkor.

Ett grundläggande problem är de patriarkala strukturer som både är förutsättningen för våldet och som utesluter kvinnors deltagande i fredsprocesser. Det är därför vi har CEDAW, men en FN-konvention kan inte självt lösa problem om det inte finns röster som höjs när länder, eller till och med FN, bryter emot den.

Stater är skyldiga att rapportera om hur de följer konventionen regelbundet, men staternas egna utredningar är inte tillräckliga. Därför är skuggrapporten så viktig! Den består av civilsamhällets iakttagelser, erfarenheter och anmälningar om brott mot Kvinnokonventionen. Ju fler som engagerar sig, desto mer uppmärksamhet kommer riktas mot CEDAW och desto mäktigare kommer konventionen att bli. Ett starkt civilsamhälle ger ett hållbart fredsarbete.

Du kanske också gillar...

Operation 1325 söker medarbetare 

Operation 1325 söker medarbetare 

Operation 1325 arbetar med frågor som rör kvinnor, fred och säkerhet. Vi söker en medarbetare till vårt kansli. Anställningen är på halvtid fram tills årsskiftet, med möjlighet till förlängning. Arbetet innebär uppföljning av pågående samarbetsprojekt i Palestina,...

Analys av Reformagendan för svenskt bistånd

Analys av Reformagendan för svenskt bistånd

I december 2023 presenterade Regeringen den nya Reformagendan för svenskt bistånd. Med ledorden ”frihet, egenmakt och hållbar tillväxt” introducerades en ny inriktning för det svenska biståndet. Den nya inriktningen markerar en tydlig förändring från ett bistånd som...

EU VAL 9 JUNI

EU VAL 9 JUNI

Den 9 juni är det val till Europaparlamentet, i Sverige. Detta är din möjlighet att göra din röst hörd för Sverige, EU och världen.  De senaste årens påfrestningar, såsom pandemin, konflikter och inflation, har påverkat kvinnor världen över. Samtidigt står vi...

Öppet brev till Tobias Billström

Öppet brev till Tobias Billström

I dagarna reser du i egenskap av Sveriges utrikesminister till Israel och Palestina. Resan är ett viktigt tillfälle för ministern att samtala med olika aktörer och att tydliggöra Sveriges ståndpunkter. Därför vill vi svenska organisationer med stort engagemang i den...