Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb. Läs mer om vårintegritetspolicy

Engagera

dig

Det är med stor glädje och stolthet vi presenterar vår kortfilm om CEDAW och skuggrapporten!

Det är med stor glädje och stolthet vi presenterar vår kortfilm om CEDAW och skuggrapporten! CEDAW är FN:s kvinnokonvention, som går ut på att eliminera alla former av diskriminering mot kvinnor. Sprid gärna!

UR KORTFILMEN

FN:s kvinnokonvention CEDAW antogs 1979 och har hittills ratificerats av 90% av FN:s medlemsstater, dom är juridiskt bundna till att anpassa sina lagar efter CEDAW och leva upp till konventionens krav. 
CEDAW behövs lika mycket idag som när den antogs, för vi är långt ifrån målet om jämställdhet.

Män äger nästan hela jordens resurser, av de fattigaste i världen är den stora merparten kvinnor, trots att kvinnor står för stora delar av arbetet, och mäns våld mot kvinnor är fortfarande vår tids mest omfattande folkhälsoproblem. Det innefattar bland annat övergrepp som sker i samband med väpnade konflikter. Kvinnor på flykt är en särskilt utsatt grupp. Och det har till och med visat sig att kvinnor utsätts för övergrepp av soldater från FN:s fredsbevarande styrkor.

Ett grundläggande problem är de patriarkala strukturer som både är förutsättningen för våldet och som utesluter kvinnors deltagande i fredsprocesser. 

Det är därför vi har CEDAW, men en FN-konvention kan inte självt lösa problem om det inte finns röster som höjs när länder, eller till och med FN, bryter emot den.
Stater är skyldiga att rapportera om hur de följer konventionen regelbundet, men staternas egna utredningar är inte tillräckliga. Därför är skuggrapporten så viktig! Den består av civilsamhällets iakttagelser, erfarenheter och anmälningar om brott mot Kvinnokonventionen. Ju fler som engagerar sig, desto mer uppmärksamhet kommer riktas mot CEDAW och desto mäktigare kommer konventionen att bli. Ett starkt civilsamhälle ger ett hållbart fredsarbete. 

 

#cedaw