Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb. Läs mer om vårintegritetspolicy

Engagera

dig

Från resolution till Operation

År 2000 antog FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet och erkände för första gången att kvinnors fulla deltagande i konflikthantering är en fråga om internationell fred och säkerhet. Resolutionen var ett resultat av över 20-års lobbying och påverkansarbete som till slut gav resultat.

Den historiska resolutionen ledde en rad svenska kvinno- och fredsorganisationer att samlas 2003 för att diskutera hur de kunde samarbeta för att resolutionen skulle implementeras och bli verklighet. År 2006 bildades som följd paraplyorganisationen Operation 1325.

Sedan år 2006 har Operation 1325 verkat nationellt och internationellt för att påverka makthavare och civilsamhället att ta resolution 1325 i större beaktning. Kvinnors perspektiv på säkerhet ska genomsyra allt svenskt fredsbyggande arbete, inte minst diplomatiska relationer, utvecklingssamarbete, och militära och civila insatser.

År 2020 är det jubileumsår för resolution 1325 vilket uppmärksammas såväl nationellt som internationellt. Jubileet är en möjlighet att uppmärksamma de åtgärder som ännu saknas och de ansträngningar som krävs för att uppfylla resolutionen.