Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb. Läs mer om vårintegritetspolicy

Engagera

dig

Styrelse

Operation 1325:s styrelse består av representanter från våra medlemsorganisationer. Styrelsen arbetar med strategiska frågor som sedan verkställs av kanslipersonalen.

Ann Stödberg

Ann Stödberg blev ordförande för Operation 1325 år 2019. Ann har tillbringat sitt yrkesliv åt att arbeta med frågor om utveckling, fattigdomsbekämpning och demokratifrämjande på många platser i världen. Efter en flerårig postering som biståndschef i Myanmar besökte Ann styrelsen för att dela med sig av sina erfarenheter av det svenska stödet till agendan för kvinnor, fred och säkerhet i Myanmar. Detta blev den initiala kontakten som över tid lett till att hon idag är ordförande.

Utöver Myanmar har Ann även varit verksam i ett flertal länder i Afrika och Latinamerika och då sett på nära håll hur länder och deras befolkning drabbas av krig och konflikt.  Det är från detta perspektiv som intresset för kvinnor, fred och säkerhet grundas – hur kvinnor påverkas av konflikter och vad konsekvenserna blir av fredsavtal som saknar kvinnors röster och inflytande.

Utöver Operation 1325 är Ann nämndeman vid Stockholms tingsrätt, samt styrelsemedlem och aktiv medlem i tre andra civilrättsorganisationer.


Gunnel Bemerfeldt

Gunnel har varit med i styrelsen sedan dess att SKV blev medlem i Operation 1325 under 2014. Hennes engagemang inom kvinnor, fred och säkerhet sträcker sig en lång tid tillbaka, dels inom Kvinnor För Fred strax efter att de grundades vid sent 80-tal och sedan även i SKV sedan 90-talets början.

Ämnen som är särskilt viktiga att diskutera är bland annat hederskulturer och maskulinitetsnormer. En god möjlighet att påverka är att skapa diskussion och på så vis försöka bryta existerande trender som annars framstår cementerade. Unga är därför en viktig målgrupp eftersom de har möjlighet att komma med nya insikter och infallsvinklar.


Lena Angviken

Lena är ny styrelsemedlem sedan 2019. Blev medveten om FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 genom den lokala FN-föreningen. När Lena  blev aktiv inom KFF ökade hennes engagemang även vid Operation 1325, där KFF är en av grundarna. KFF och Operation 1325 har vid flera tillfällen haft gemensamma montrar där Lena deltagit och spridit information.

Bakgrunden till att Lena gick med i KFF är kärnvapenmotståndet, och det är fortfarande en av hennes hjärtefrågor, liksom klimatfrågan. Dessa frågor är avgörande för fortsatt mänskligt liv på jorden.  För att alla ska inse, att kvinnor har samma rätt som män att styra över sina egna liv är utbildning, av både flickor/kvinnor och pojkar/män, avgörande. En kvinna kräver inte rättigheter som hon inte vet att hon har.


Cecilia Ralfe Stelander

Cecilia har varit verksam inom Operation 1325:s styrelse sedan 2013 där hon representerar Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd. Cecilia ersatte då Carin Gardbring som var ordförande för SEK och en av grundarna till Operation 1325. Utöver Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd är Cecilia även del av det Europeiska Ekumeniska Kvinnorådet.

Intresset för jämställdhet tog sin början i sport, unga vuxna och fred, och dessa frågor är fortsatt viktiga för Cecilia. Unga vuxna är viktiga eftersom de kommer med nya infallsvinklar och tillför ny energi till diskussioner. Gällande sport så är Cecilia en meriterad utförare av aikido där hon är högst graderad i Sverige och bland de högst graderade även i Europa och världen. Cecilia är till vardags yrkesverksam psykoterapeut i Uppsala.


Aase Smedler

Aase Smedler är adjungerad till styrelsen Operation 1325 sedan 2017, av Sveriges Kvinnolobby. Hon är civilekonom och utvecklingsspecialist, med mångårig erfarenhet i FN tjänst. Jämställdhet och kvinnors rättigheter har varit en professionell röd tråd i utveklingssamarbete, konfliktlösning och medling, samt inom FNs interna arbete. Arbetet kring de internationella konferenserna under 90-talet var viktiga, och Aase vill särskilt nämna Beijing Platform for Action 1995, var inspirerande. När FNs säkerhetsråd år 2000 antog SCR1325 var det dels kulmen på en progressiv och jämställdhetsinriktad utveckling under 90-talet och en vändpunkt inom den dåvarande mansdominerade säkerhetspolitiken. Säkerhetsrådets fortsatta arbete kring agendan Kvinnor Fred och Säkerhet har givit påtagliga resultat för kvinnors aktiva deltagande och ansvar i konflik och säkerhetsarbetet. 


Maria Loa Sandberg

Maria har varit adjunterad till styrelsen sedan 2017 som representant för Svenska Kvinnorsvänsterförbund. Hennes ansvarsområde i styrelsen är att vara kassör.

När Maria inte gör styrelsearbete för Operation 1325 är hon behandlingsassistent inom Stockholms kommun vilket hon arbetat med de senaste 30 åren.


Birgitta Rang

Birgitta har varit involverad i jämställdhetsfrågor sedan 70-talet då hon bland annat var med och startade den feministiska Kvinnofolkhögskolan i Göteborg 1985. Hennes ingång till jämställdhet har framförallt varit från ett samhällskritiskt perspektiv och som partipolitiskt aktiv, men även genom civilrättsorganisationer som KFF och SKV. Inom Operation 1325 anser Birgitta det vara särskilt viktigt att öka medvetenheten och informera om resolution 1325 och Operation 1325:s verksamhet i Sverige. Exempel på sådant informationsarbete som Birgitta varit med och organiserat är Bokmässan i Göteborg och även rollspel i gymnasieskolor i Göteborgstrakten. Birgitta har tidigare arbetat som lärare i Sverige och utomlands, där hon bland annat undervisat i Nairobi, Kenya. Inom styrelsen företräder hon SKV i form av suppleant.


Klaudia Jagne

Klaudia är styrelsemedlem och representerar RIFFI sedan 2018. Hennes bakgrund med kvinnor, fred och säkerhet går långt tillbaka. Hon har varit verksam inom RIFFI sedan 2011 men hade sedan tidigare arbetat ungefär 20 år med diverse projekt gällande kvinnor i Nairobi och på landsbygden i Gambia. Syftet var att stödja kvinnor och ge dem verktyg för vidare utveckling, eftersom ekonomisk förbättring många gånger är ett första steg till vidare utveckling. Utöver Operation 1325 sitter Klaudia även med som styrelsemedlem i RIFFI och IFFI.


Seniora rådet

Det seniora rådet grundades år 2019 som ett expertråd till verksamhetens styrelse. Genom att etablera ett diskussionsforum för kvinnor med lång erfarenhet av arbete och engagemang inom kvinnor, fred och säkert vill Operation 1325 utveckla föreningens strategiska framtids- och omvärldsanalys.

Seniora rådet utgörs av Majbritt Theorin, Ingela Mårtensson, Anita Klum, Eva Zetterberg, Birgitta Holst Alani, Ann Svensén och Maria Luisa Bartolomei.